• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส มอบเสื้อยูนิฟอร์มใหม่ ให้กับพนักงานในฝ่ายบริหารทั่วไป

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.วุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดประชุมพนักงานเพื่อมอบเสื้อยูนิฟอร์มใหม่ ให้กับพนักงานในฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น พนักงานโภชนาการ 28 คน (เสื้อสีส้มอิฐ) และพนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 28 คน (เสื้อสีน้ำเงินเข้ม) ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับเสื้อใหม่ คนละ 2 ตัว รวมจำนวนทั้งหมด 112 ตัว และมีคำสั่งให้เริ่มใส่ยูนิฟอร์มใหม่ ในวันจันทร์และวันอังคร ของทุกๆสัปดาห์ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารทั่วไปขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ที่เอาใจใส่และดูแลพนักงานอย่างดีมาโดยตลอด

25733
25734
25735
25738
25739
25740
25743
25744
25748
25750
25753
25763
25764
25765
25766
th ไทย
X