• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดังนี้

1.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับเด็กหญิงอนัญญา เสือคำรณ Y.4/4ที่ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จากการแข่งขันโครงการฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 1ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยบริษัทนานมี  จำกัด

2.มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่เด็กชายธนภัทร์  มโนภินิเวศ Year 3/3ได้รับรางวัลชมเชย  2รายการ ได้แก่
รายการแข่งขันเขียนเรียงความเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และรายการแข่งขันเล่านิทาน ในโครงการลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 13 จัดโดยอุทยานการเรียนรู้ TK PARK  เซ็นทรัลเวิร์ล

3.มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  68 จำนวน 2คน  ได้แก่

เด็กชายณชพล  จิรภาคย์กุล Year 3/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพินิจวรรณคดี   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร  และได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เด็กหญิงปิยธิดา ธนานุภัทร  Year 3/5   ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร และได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

4.มอบโล่และเงินรางวัลแก่นักเรียนทีม ACEP ได้แก่ เด็กหญิงรัตนประภา  พึ่งพระรัตนตรัย Year 4/6,เด็กหญิงสิตาทิพย์ เลิศนิมิตกุล Year4/6,เด็กหญิงธัญรัศม์   วีรวัฒนาสิริกุลYear4/6 และเด็กชายภัทรพล ชวลิตานนท์  Year 4/6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันเล่านิทาน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากงาน 133ปี อัสสัมชัญวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ที่ให้เกียรติมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนในครั้งนี้  และขอชื่นชมนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงทางวิชาการให้กับโรงเรียน

 

IMG_8291
IMG_8294
IMG_8298
IMG_8302
IMG_8305
IMG_8312
IMG_8316
IMG_8321
IMG_8329
th ไทย
X