• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ แสดงความยินดีแก่ เด็กชายเตชิษ ธนธรรมสุนทร นักเรียนชั้น Y.4/5 ID 819 ที่สอบผ่านค่ายคณิตศาสตร์ TMAC (Thailand Mathematics Academic Camp)

Friday 19th May 2017

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีแก่ เด็กชายเตชิษ ธนธรรมสุนทร นักเรียนชั้น Y.4/5 ID 819 ที่สอบผ่านค่ายคณิตศาสตร์ TMAC (Thailand Mathematics Academic Camp) ซึ่งเป็นค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ประเทศไทยสู่เวทีแข่งขันนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2560 จังหวัดชลบุรี โดยได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการสอบผ่านค่าย และยังได้รับสิทธิ์ให้เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประเภทบุคคล ในรายการ International Mathematics Wizard Challenge 2017 ระหว่างวันที่ 20-25 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นผู้มอบเหรียญรางวัล, ใบประกาศนียบัตร และมอบเงินสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่เด็กนักเรียน

IMG_2313
IMG_8042
IMG_2317
IMG_8050
IMG_2319
IMG_8061
IMG_2324
IMG_8064
IMG_8065
th ไทย
X