• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ .. 2561 งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดให้มีพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา 2560, ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร ในมิสซาวันศุกร์ต้นเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์  และร่วมใจกันภาวนา เพื่ออุทิศแด่ ดวงวิญญาณ มารีอา จันทร์จิรา  เอี่ยมฤทธิไกร ซึ่งผู้ที่ล่วงลับ เป็นคุณน้าสาวของ เด็กชายภูริณัฐ เอี่ยมฤทธิไกร นักเรียนระดับชั้น Y5/6

พิธีมิสซาได้รับเกียรติจากบาทหลวงวุฒิไกร ชินทร์นลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน เป็นประธาน  ห้องประชุม Multi Purpose อาคาร The Trinity โดยมี ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวการ ,คณะผู้บริหารคณะครูบุคลากร,ผู้ปกครอง,นักเรียนคาทอลิก สภานักเรียนนักเรียนหอพัก และนักเรียนกองร้อยพิเศษเข้าเข้าร่วมพิธี ซึ่งเป็นไปอย่างสง่างามและสมเกียรติ

หลังพิธีมิสซา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้คุณพ่อ หลังจากนั้นได้มีพิธีมอบเงินให้กับ คุณสิทธิชัย เอี่ยมฤทธิไกร เป็นผู้ปกครองของเด็กชายภูริณัฐ เอี่ยมฤทธิไกร ซึ่งได้รับอุบัติเหตุจากเหตุเพลิงไหม้ บ้านทาวเฮาส์ย่านสีลมทั้งนี้ ในเบื้องต้นทางโรงเรียนได้จัดเสื้อผ้า ชุดนักเรียน ชุดพละ  รองเท้าพละ  และอุปกรณ์การเรียนบางส่วนให้กับนักเรียนของเรา และได้เชิญชวนคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกันบริจาคทรัพย์  เพื่อช่วยเหลือให้กับครอบครัวเอี่ยมฤทธิไกร    และได้นำเงินทั้งหมดมอบให้กับครอบครัวเอี่ยมฤทธิไกร โดยในนามของโรงเรียนได้มอบเป็นเงินจำนวน 5,000บาท,  นามสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จำนวน 10,000 บาทนามคณะภราดา ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จำนวน 113,540 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 128,540บาท ให้กับครอบครัวเอี่ยมฤทธิไกร  เพื่อแสดงความอาลัยกับครอบครัว คุณสิทธิชัย เอี่ยมฤทธิไกรได้กล่าวขอบคุณ ผู้อำนวยการ คณะภราดาคุณครูผู้ปกครอง,นักเรียน อย่างทราบซึ้งที่ให้ความเมตตาครอบครัวฤทธิไกร หลังเสร็จพิธีทุกคนถ่ายภาพร่วมกัน

DSCF1349
IMG_3262
IMG_3256
IMG_3252
IMG_3251
IMG_3246
IMG_3239
IMG_0019
IMG_0018
IMG_0017
IMG_0016
IMG_0009
IMG_0007
IMG_0002
DSCF1450
DSCF1449
DSCF1445
DSCF1443
DSCF1438
DSCF1435
DSCF1432
DSCF1431
DSCF1430
DSCF1429
DSCF1427
DSCF1425
DSCF1424
DSCF1422
DSCF1421
DSCF1420
DSCF1417
DSCF1416
DSCF1415
DSCF1413
DSCF1412
DSCF1409
DSCF1407
DSCF1406
DSCF1405
DSCF1403
DSCF1399
DSCF1396
DSCF1394
DSCF1393
DSCF1392
DSCF1390
DSCF1387
DSCF1385
DSCF1381
DSCF1380
DSCF1378
DSCF1376
DSCF1375
DSCF1374
DSCF1373
DSCF1372
DSCF1367
DSCF1365
DSCF1363
DSCF1362
DSCF1361
DSCF1359
DSCF1350
th ไทย
X