• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีมอบเหรียญและเกียรติบัตรนักกีฬาว่ายน้ำ รายการ “SWIMMING CHALLENGE 2020”

ในวันพฤหัสบดีที่  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 งานกีฬาฝ่ายกิจการนักเรียน และสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club ได้ส่งตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “SWIMMING CHALLENGE 2020” ณ. สระว่ายน้ำโรงเรียนยุวทูตศึกษา (ถ. เกษตร-นวมินทร์) ซอยคลองลำเจียก 4 โดยชมรมนักกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 28 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 18 คน หญิง 10 คน นักกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING TEAM สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ทั้งหมด 29 เหรียญทอง, 59 เหรียญเงิน, 52 เหรียญทองแดง ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม จำนวน 12 ใบ ได้แก่

 1. เด็กหญิงอิสรีย์ เหลืองรัตนแสง   รหัสประจำตัว 1244 ชั้น Y.3/3 รับถ้วยคะแนนรวมบุคคลหญิงอันดับที่  5
 2. เด็กชายธิติพัทธ์ ไชยพูนพัฒน์     รหัสประจำตัว  950  ชั้น Y.5/1 รับถ้วยคะแนนรวมบุคคลชายอันดับที่ 3
 3. เด็กชายรุ่งเกียรติ ยิ่งแจ่มศิริ         รหัสประจำตัว  989  ชั้น Y.5/3 รับถ้วยคะแนนรวมบุคคลชายอันดับที่ 6
 4. เด็กชายวสวัตติ์ เกียกิตติวงศ์      รหัสประจำตัว  728  ชั้น Y.6/1 รับถ้วยคะแนนรวมบุคคลชายอันดับที่ 2
 5. เด็กหญิงสิริชล กุสุมลกุล          รหัสประจำตัว  782 ชั้น Y.6/3  รับถ้วยคะแนนรวมบุคคลหญิงอันดับที่ 4
 6. เด็กหญิงลลิล คันติโต               รหัสประจำตัว 854  ชั้น Y.6/6  รับถ้วยคะแนนรวมบุคคลหญิงอันดับที่ 6
 7. เด็กหญิงณัฐวรา เจศรีชัย             รหัสประจำตัว 1213 ชั้น Y.7/2 รับถ้วยคะแนนรวมบุคคลหญิงอันดับที่ 4
 8. เด็กหญิงภธมณ สุริยประภาดิลก รหัสประจำตัว 483  ชั้น Y.7/2  รับถ้วยคะแนนรวมบุคคลหญิงอันดับที่ 5
 9. เด็กชายเสฎฐากาญจน์ วงศ์ปรากฎ รหัสประจำตัว 370 ชั้น Y.8/1 รับถ้วยคะแนนรวมบุคคลชายอันดับที่ 7
 10. เด็กหญิงสิริภัทร ล้อทอง               รหัสประจำตัว 237  ชั้น Y.8/3   รับถ้วยคะแนนรวมบุคคลหญิงอันดับที่ 2
 11. เด็กชายภคิณ จิรภาคย์                รหัสประจำตัว  240  ชั้น Y.8/3 รับถ้วยคะแนนรวมบุคคลชายอันดับที่ 4
 12. เด็กชายธีรัตน์ สุริยประภาดิลก   รหัสประจำตัว  482  ชั้น Y.11/1 รับถ้วยคะแนนรวมบุคคลชายอันดับที่ 4

และได้คะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 จากทั้งหมด 50 สโมสร โดยได้รับเกียรติจาก  Mr. Marcin Kempka HEAD OF FOREIGN AFFAIRS เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำทุกคนที่ได้รับรางวัล และขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดา สุรสิทธิ์  สุขชัย คณะภราดา คณะผู้บริหาร และผู้ปกครองชมรมว่ายน้ำ ACEP SWIMMING TEAM ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

สรุปผลคะแนนและเหรียญรางวัล

คะแนนรวมทีม

ยุวทูต_2Feb20_200206_0508
ยุวทูต_2Feb20_200206_0510
ยุวทูต_2Feb20_200206_0515
ยุวทูต_2Feb20_200206_0517
ยุวทูต_2Feb20_200206_0520
ยุวทูต_2Feb20_200206_0524
ยุวทูต_2Feb20_200206_0528
ยุวทูต_2Feb20_200206_0532
ยุวทูต_2Feb20_200206_0535
ยุวทูต_2Feb20_200206_0537
ยุวทูต_2Feb20_200206_0541
ยุวทูต_2Feb20_200206_0542
ยุวทูต_2Feb20_200206_0544
ยุวทูต_2Feb20_200206_0547
ยุวทูต_2Feb20_200206_0550
ยุวทูต_2Feb20_200206_0553
ยุวทูต_2Feb20_200206_0555
ยุวทูต_2Feb20_200206_0560
ยุวทูต_2Feb20_200206_0562
ยุวทูต_2Feb20_200206_0563
ยุวทูต_2Feb20_200206_0505
ยุวทูต_2Feb20_200206_0464
ยุวทูต_2Feb20_200206_0467
ยุวทูต_2Feb20_200206_0492
ยุวทูต_2Feb20_200206_0490
ยุวทูต_2Feb20_200206_0469
ยุวทูต_2Feb20_200206_0500
ยุวทูต_2Feb20_200206_0502
ยุวทูต_2Feb20_200206_0493
ยุวทูต_2Feb20_200206_0497
th ไทย
X