• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีมอบเหรียญถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ “SWIMFANCLUB CHAMPIONSHIP”

พิธีมอบเหรียญถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรนักกีฬาว่ายน้ำที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ “SWIMFANCLUB CHAMPIONSHIP”
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
โดยสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้มีพิธีมอบเหรียญรางวัล
และเกียรติบัตรแก่นักกีฬาว่ายน้ำ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ “SWIMFANCLUB CHAMPIONSHIP” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ที่ผ่านมา ณ สระว่ายน้ำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สระบางจาก) โดยมีสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 48 สโมสร มีนักกีฬา จำนวน 491 คน
ซึ่งนักกีฬา ACEP SWIMMING TEAM โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 49 คน นักกีฬาชาย 33 คน และนักกีฬาหญิง
16 คน สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ทั้งหมด 63 เหรียญทอง, 70 เหรียญเงิน, 81 เหรียญทองแดง ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม จำนวน 19 ใบ
ได้คะแนนรวมสโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 จากทั้งหมด 48 สโมสร พร้อมเงินบำรุงทีมเป็นจำนวน 2,000 บาท
ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จึงมีความยินดีที่จะมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียน

มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองที่จะมุ่งสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นในลำดับต่อไป โดยมีภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบเหรียญ
ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร ให้กับนักกีฬา สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้ให้เกียรติร่วมถ่ายรูปกับนักกีฬาว่ายน้ำ และกล่าวให้โอวาท
ชื่นชมนักกีฬาว่ายน้ำทุกคน ที่ประสบความสำเร็จได้ จากความขยัน มุ่งมั่น ตั้งใจ อดทน ไม่ย่อท้อ นำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และขอขอบคุณคณะภราดา คณะผู้บริหาร
ครูผู้สอน ผู้ปกครองชมรมนักกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING TEAM ที่ให้การสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี
- ตารางสรุปผลการแข่งขัน
- ตารางสรุปคะแนนรวมทีม

IMG_3336
IMG_3339
IMG_3344
IMG_3345
IMG_3351
IMG_3352
IMG_3357
IMG_3359
IMG_3364
IMG_3366
IMG_3370
IMG_3373
IMG_3377
IMG_3378
IMG_3383
IMG_3386
IMG_3389
IMG_3393
IMG_3399
IMG_3400
IMG_3404
IMG_3411
IMG_3414
IMG_3416
IMG_3419
IMG_3422
IMG_3430
IMG_3433
IMG_3437
IMG_3440
IMG_3444
IMG_3449
IMG_3454
IMG_3456
IMG_3461
IMG_3464
IMG_3468
IMG_3474
IMG_3476
IMG_3482
IMG_3484
IMG_3488
th ไทย
X