• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING SUMMER COURSE 2019 และพิธีรดน้ำขอพรประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย (เทศกาลวันสงกรานต์)

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดโครงการ ACEP SWIMMING SUMMER COURSE 2019 ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 10 เมษายน 2562 (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ สโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport club โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีนักเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนทั้งหมด  52 คน จัดสอนโดยโค้ชเยาวชนทีมชาติและทีมงานครูว่ายน้ำมืออาชีพ และเนื่องจากในวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอนกิจกรรมกีฬว่ายน้ำ ทางทีมงานครูผู้สอนจึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING SUMMER COURSE 2019  โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาดร. พิสูตร  วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มามอบเกียรติบัตร และในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทย (เทศกาลวันสงกรานต์) ทีมงานครูผู้สอน นักเรียน นักกีฬาว่ายน้ำ จึงได้ถือโอกาสนี้ทำพิธีรดน้ำดำหัวขอพร จากคณะภราดา ดร.พิสูตร  วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ, ภราดาศุภฤกษ์  สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ได้กล่าวให้พร และกล่าวโอวาทเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวสืบไป

IMG_1924
IMG_1931
IMG_1933
IMG_1935
IMG_1936
IMG_1937
IMG_1938
IMG_1939
IMG_1940
IMG_1941
IMG_1942
IMG_1943
IMG_1944
IMG_1945
IMG_1946
IMG_1947
IMG_1948
IMG_1949
IMG_1950
IMG_1951
IMG_1952
IMG_1953
IMG_1954
IMG_1955
IMG_1956
IMG_1957
IMG_1958
IMG_1959
IMG_1960
IMG_1961
IMG_1962
IMG_1963
IMG_1964
IMG_1965 (2)
IMG_1966
IMG_1969
IMG_1970
IMG_1971
IMG_1974
IMG_1976
IMG_1980
IMG_1982
IMG_1985
IMG_1986
IMG_1989
IMG_1992
IMG_1997
IMG_2001
IMG_2006
IMG_2008
IMG_2014
IMG_2015
IMG_2019
IMG_2022
IMG_2024
IMG_2028
IMG_2031
IMG_2032
IMG_2036
IMG_2039
IMG_2041
IMG_2042
IMG_2044
IMG_2046
IMG_2049
IMG_2053
IMG_2054
IMG_2058
IMG_2061
IMG_2062
IMG_2073
IMG_2078
IMG_2079
IMG_2086
IMG_2089
IMG_2103
สวัสดีปึใหม่ไทย_190410_0015
สวัสดีปึใหม่ไทย_190410_0021

IMG_0948
IMG_0953
IMG_0956
IMG_0977
IMG_0981
IMG_0988
IMG_0991
IMG_0992
IMG_0994
IMG_0999
IMG_1007
IMG_1016
IMG_1084
IMG_1089
IMG_1091
IMG_1092
IMG_1095
IMG_1105
IMG_1121
IMG_1124
IMG_1132
IMG_1142
IMG_1160
IMG_1165
IMG_1169
IMG_1172
IMG_1176
IMG_1181
IMG_1186
IMG_1190
IMG_1198
IMG_1208
IMG_1212
IMG_1241
IMG_1261
IMG_1294
IMG_1302
IMG_1316
IMG_1330
IMG_1334
IMG_1374
IMG_1384
IMG_1398
IMG_1399
IMG_1405
IMG_1409
IMG_1418
IMG_1446
IMG_1448
IMG_1449
IMG_1545
IMG_1570
IMG_1574
IMG_1580
IMG_1591
IMG_1626
IMG_1658
IMG_1660
IMG_1673
IMG_1684
IMG_1711
IMG_1729
IMG_1735
IMG_1740
IMG_1741
IMG_1754
IMG_1770
IMG_1807
th ไทย
X