• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีมอบรางวัลแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดพิธีมอบรางวัลแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยมี ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้ง 12 รายการประกอบด้วย

1.โครงการฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่2

2.โครงการฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่3

3.โครงการห้องเรียนดีเด่น

4.โครงการ Green Living

5.โครงการ ACEP Green bank

6.การแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิชาการ

7.กิจกรรมพัฒนาการอ่าน เขียนอย่างถูกต้อง

8.โครงการ ดร.ละมูล

9.มารยาทไทย

10.หมากล้อม

11. โครงการขับร้องประสานเสียง

12.กีฬาแบดมินตัน

DSC_7785
DSC_7786
DSC_7789
DSC_7793
DSC_7794
DSC_7796
DSC_7802
DSC_7807
DSC_7812
DSC_7814
DSC_7819
DSC_7823
DSC_7824
DSC_7828
DSC_7831
DSC_7835
DSC_7839
DSC_7842
DSC_7846
DSC_7850
DSC_7852
DSC_7855
DSC_7858
DSC_7859
DSC_7862
DSC_7866
DSC_7869
DSC_7872
DSC_7875
DSC_7880
DSC_7884
DSC_7887
DSC_7890
DSC_7895
DSC_7899
DSC_7903
DSC_7905
DSC_7907
DSC_7909
DSC_7912
DSC_7915
DSC_7917
DSC_7920
DSC_7922
DSC_7923
DSC_7925
DSC_7927
DSC_7929
DSC_7931
DSC_7933
DSC_7935
DSC_7937
DSC_7939
DSC_7941
DSC_7943
DSC_7946
DSC_7948
DSC_7951
DSC_7952
DSC_7954
DSC_7956
DSC_7957
DSC_7959
DSC_7961
DSC_7963
DSC_7967
DSC_7969
DSC_7971
DSC_7976
DSC_7978
DSC_7981
DSC_7987
DSC_7993
DSC_7998
DSC_8000
DSC_8003
DSC_8005
DSC_8008
DSC_8009
DSC_8011
DSC_8014
DSC_8015
DSC_8017
DSC_8021
DSC_8023
DSC_8026
DSC_8029
DSC_8031
DSC_8032
DSC_8033
DSC_8034
DSC_8035
DSC_8036
DSC_8037
DSC_8038
DSC_8039
DSC_8041
DSC_8042
DSC_8043
DSC_8044
th ไทย
X