• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีมอบรางวัลแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดพิธีมอบรางวัลแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยมี ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 รายการประกอบด้วย

1.สังคม งานศิลปะหัตกรรม ครั้งที่69

2.ภาษาไทย งานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่69

3.การงาน งานศิลปะหัตกรรม ครั้งที่69

4.ดนตรี งานศิลปะหัตกรรม ครั้งที่69

5.งานตรุษจีน สถานีโทรทัศน์หนานหนิง

6.ศิลปะการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ

7.การแข่งขันกอล์ฟ

8.การแข่งขันแบดมินตัน

9.Robot

10.การแสดง CGPTA 8 TH

DSC03825
DSC03826
DSC03827
DSC03828
DSC03829
DSC03824
DSC03830
DSC03831
DSC03832
DSC03833
DSC03834
DSC03835
DSC03836
DSC03837
DSC03838
DSC03839
DSC03840
DSC03842
DSC03843
DSC03844
DSC03846
DSC03847
DSC03848
DSC03849
DSC03850
DSC03851
DSC03852
DSC03853
DSC03854
DSC03855
DSC03856
DSC03857
DSC03858
DSC03859
DSC03860
DSC03861
DSC03862
DSC03863
DSC03864
DSC03865
DSC03866
DSC03868
DSC03869
DSC03870
DSC03871
DSC03872
DSC03873
DSC03874
th ไทย
X