• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีมอบรางวัลแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดพิธีมอบรางวัลแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยมี ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้ง 11 รายการประกอบด้วย

1.หมากล้อม

2.การแข่งขันดนตรี (เปียโน)

3.การแข่งขันดนตรีไทย (ขิม)

4.การแข่งขันดนตรีไทย (ระนาดเอก)

5.โครงการประกวดวงดนตรีและขับร้อง

6.กีฬาแบดมินตัน

7.กีฬากอล์ฟ

8.กีฬาเอ็กซ์ตรีม

9.กีฬาเทควันโด

10.กีฬาฟุตบอล

11.กีฬาว่ายน้ำ

DSC_1993
DSC_1996
DSC_1998
DSC_1999
DSC_2001
DSC_2004
DSC_2005
DSC_2006
DSC_2007
DSC_2009
DSC_2010
DSC_2011
DSC_2013
DSC_2014
DSC_2017
DSC_2020
DSC_2022
DSC_2023
DSC_2025
DSC_2027
DSC_2028
DSC_2030
DSC_2033
DSC_2035
DSC_2038
DSC_2042
DSC_2044
DSC_2046
DSC_2048
DSC_2050
DSC_2054
DSC_2057
DSC_2058
DSC_2059
DSC_2061
DSC_2063
DSC_2064
DSC_2065
DSC_2066
DSC_2067
DSC_2068
DSC_2069
DSC_2070
DSC_2071
DSC_2072
DSC_2073
DSC_2074
DSC_2075
DSC_2076
DSC_2077
DSC_2078
DSC_2079
DSC_2080
DSC_2081
DSC_2083
DSC_2087
DSC_2090
DSC_1987
DSC_1989
DSC_1990
DSC_1992
DSC_2100
DSC_2095
DSC_2103

 

th ไทย
X