• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีมอบรางวัลแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีมอบรางวัลแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยมี ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 รายการประกอบด้วย

รายการ ที่ 1 นักเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ คว้าแชมป์กอล์ฟยูโรเปี้ยนทัวร์ที่ประเทศอังกฤษ
เด็กชายธีทัต ศุภรัตโนดม Y.4/1 ID 965 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ European Junior Golf Tour  สนาม Silvermere Golf club, London England  คว้าแชมป์ไปครอง  ซึ่งเป็นคะแนนรวมที่ดีที่สุดในรุ่นนี้  นอกจากนี้ยังได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรายการถัดไปที่ประเทศสเปนด้วย

รายการ ที่ 2  การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 14  ประจำปี  2561 เมื่อ วันเสาร์ที่  18  สิงหาคม พ.ศ.  2561   ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร โครงการเพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการสร้างปัญญาและให้โอกาสเยาวชนได้แสดงความสามารถด้านวิชาการในรายวิชาต่างๆ
ผลการแข่งขันในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์   ลำดับที่ 84  จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 252 ทีม  ได้คะแนน  74 / 100
สมาชิกในทีมได้แก่
1. เด็กชายกฤตภาส   กีรติธัญญา       Y.5/5
2. เด็กชายจุลเทพ  ศิลปานันทกุล       Y.6/3
3. เด็กหญิงอักษร  ชวลิตานนท์         Y.6/4

รายการ ที่ 3    การแข่งขัน Brick Challenge จัดโดยบริษัทแกมมาโก้ประเทศไทย จำกัด  เป็นการนำเสนอโครงงานผ่านสื่อการเรียน Lego Education WEDO ภายใต้หัวข้อ T of  life  ชุมชน สิ่งแวดล้อมและใบชา   เมื่อวันที่ 2 กันยายน  ในงานการแข่งขันหุ่นยนต์ WRO Thailand  2018  จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น
ผลการแข่งขัน  ทีม ACEP Junior 2   ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
สมาชิกในทีมได้แก่
1. ด.ช.กิตติพัฒก์  ศรีเลขะรัตน์         Y.4/2
2. ด.ช.ธีรกานต์    สิมะโรจน์            Y.5/4
3. ด.ช.ธราเทพ     กิจรุ่งรัตนกุล        Y.5/6

รายการ ที่ 4      การแข่งขันโครงการโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2561 ( WRO Thailand 2018: World Robot Olympiad 2018 )  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 ส.ค – 2 ก.ย 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ  ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โครงงานความคิดสร้างสรรค์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในหัวข้อ Food Matters  เป็นการนำเสนอโครงงานเกี่ยวกับ ฟาร์มจิ้งหรีด โปรตีนเพื่อสุขภาพ

ผลการแข่งขัน  ทีม ACEP Junior 1  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  โครงงานความคิดสร้างสรรค์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

สมาชิกในทีมได้แก่
1. ด.ช.บุณยวัต     ชัยถิรสกุล           Y.3/3
2. ด.ญ.ณัฐณิชา   เดชสกุลฤทธิ์        Y.5/6
3. ด.ญ.นันท์นภัส  บัตรสมบูรณ์        Y.6/6

นอกจากนี้ ทีม  ACEP Junior 1 ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ  ในประเภทความคิดสร้างสรรค์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน ณ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 พร้อมรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแข่งขันระดับนานาชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ คุณครูผู้ดูแล และผู้ปกครอง ที่ให้การสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาคนเก่งของโรงเรียนตลอดมา

IMG_4367
IMG_4368
IMG_4370
IMG_4372
IMG_4375
IMG_4376
IMG_4380
IMG_4381
IMG_4385
IMG_4389
IMG_4392
IMG_4396
IMG_4400
IMG_4402
IMG_4407
IMG_4411
IMG_4413
IMG_4423
IMG_4425
IMG_4429
IMG_4431
IMG_4432
IMG_4441
IMG_4446
IMG_4452

th ไทย
X