• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีมอบรางวัลแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีมอบรางวัลแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยมี ภราดา ศุภฤกษ์  สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นเกียรติขึ้นมอบรางวัล วันที่ 8 ส.ค. 2562 ณ อาคาร อเวมารีอา โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

1.รายการ The Mall Go Championship 2019 วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์

1.1.   ด.ช.ภูวิช  สหกิจภิญโญ Y.6/4 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท Low Kyu รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

1.2.   ด.ช.ภูดิช  สหกิจภิญโญ Y.6/5 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Low Kyu รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

2.รายการ เกษตรศาสตร์โกะ โอเพ่น ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2019 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.1.   ด.ช. กวิศภณ เอี่ยมมงคลชัย  Y.3/5  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภท มือใหม่อายุไม่เกิน 10 ปี

3.รายการ๙ x ก้าว Go Tournament 2019 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

3.1.  ด.ช.พิสิษฐ์     เหลืองรัตนะแสง Y. 6/2 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท 5-15  Kyu ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6

3.2. ด.ช.ภูวิช  สหกิจภิญโญ Y.6/4 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท Low Kyu รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  

3.3. ด.ช.สหพัฒน์  สิริจิราพัฒน์ Y. 5/3     ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท 9-15 kyu ประถมปีที่ 5-6 สาย 1

3.4. ด.ช.ปวรพัฒน์ สิริจิราพัฒน์ Y. 5/3    ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท 9-15 kyu ประถมปีที่ 5-6 สาย 1

3.5. ด.ช. อติวิชญ์  ธนจรูญเกียรติ Y.6/2   ได้รับรางวัล ชมเชย  ประเภท 9-15 kyu ประถมปีที่ 5-6 สาย 1 

4.รายการแข่งการแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทำการแข่งขันเดือนกรกฎาคม ทั้งหมด 9กระดาน ผลการแข่งขันได้อันดับ 10 ในรอบดิวิชั่น 1 ได้รับใบประกาศนียบัตร เหรียญที่ระลึก และ โล่เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับมอบให้กับโรงเรียน ผู้เข้าแข่งขันมี ดังนี้

4.1. ด.ช. ธนบดี   ศิริชัยเกษม       Y.7/1

4.2. ด.ช.ชยังกร  จรรโลงศิริชัย     Y.7/3

4.3. ด.ช.ปรินทร์  หวังพิชญสุข     Y.8/1

4.4. ด.ช.สรธร    ศิลาคุ้ม           Y.8/1

4.5. ด.ช.ภาเมธ จรรโลงศิริชัย     Y.8/3

4.6. ด.ช. ภวัต    จิรภาคย์          Y.9/2

4.7. ด.ช.พรรณวัชร  สุวณิชสกุล    Y. 9/3

และนอกจากนี้ ยังมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด sport hero ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นระยะเวลา 10 เดือน โดยพิจารณาจากนักกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือกในระดับภาค 1 ในการแข่งขันหมากล้อม ประเภท หญิงเดี่ยว และทีมชาย ในการแข่งขันกีฬา “แม่กลองเกมส์” สู่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ซึ่งนักกีฬาเยาวชนจากภาค 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี นนทบุรี จันทบุรี ปทุมธานี ระยอง ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครนายก ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี  เป็นนักเรียนจากชมรมหมากล้อม จำนวน 3 คน ได้แก่

1. ด.ญ วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์Y.6/4

2. ด.ช.ธีรวีร์ ลือบัณฑิตกุล Y6/4

3. ด.ช สิรวิชญ์ พิพิธรังษี y.8/4

การที่นักกีฬาในโครงการนี้ ได้รับมอบเงินสนับสนุนรายเดือน และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการฝึกซ้อมหมากล้อมจากจังหวัดนั้น จะต้องส่งรายงานการฝึกซ้อมให้แก่จังหวัดในทุกๆเดือน ปัจจุบันนักกีฬากลุ่มนี้ จะมีการฝึกซ้อมที่สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยในทุกสัปดาห์   ทั้งนี้นักกีฬาหมากล้อมโครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด sport hero จึงเป็นตัวแทนการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร ส่งมอบชุดอุปกรณ์การฝึกซ้อมหมากล้อมให้แก่ ชมรมหมากล้อม โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป

ในนามชมรมหมากล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่ให้ความสนใจและการสนับสนุนเสมอมา และขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาหมากล้อม ในการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ระดับสากลต่อไป

5.การแข่งขันเทควันโด ACT Teakwondo Championship 2019 ครั้งที่ 5 วันที่ 20 เมษายน 2562

  เด็กชายคุณยศ ตรุษทิม Y.3/3 ID 1283 ได้เข้าร่วมทำการแข่งขันในสังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ รุ่นอายุ 7 -8 ปี ชาย น้ำหนัก 24 – 27 กก. ประเภทต่อสู้ รุ่น D ระดับมือใหม่ และได้รับรางวัล ชนะเลิศ 

6. การแข่งขันกอล์ฟรายการ GAD Thailand Championship วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

  เด็กชายศิริวิช เจริญรัฐกาญจน์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 Class B Boy

  นายนพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 Class  ฤ Boy

DSC_8713
DSC_8721
DSC_8729
DSC_8724
DSC_8730
DSC_8736
DSC_8742
DSC_8744
DSC_8747
DSC_8750
DSC_8753
DSC_8757
DSC_8760
DSC_8763
DSC_8766
DSC_8768
DSC_8771
DSC_8774
DSC_8779
DSC_8790
S__41705551
ภาพนิ่ง1
3
ภาพนิ่ง2

DSC_8793
DSC_8797
DSC_8802
DSC_8807
DSC_8826
DSC_8830
DSC_8836
th ไทย
X