• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีมอบธงห้องเรียนดีเด่นประจำเดือน กรกฎาคม

Friday 4th August 2017

ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 งานระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการห้องเรียนดีเด่น  ได้จัดพิธีมอบธงห้องเรียนดีเด่นประจำเดือน กรกฎาคม  ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร อาเว มารีอา โดยมี ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้เกียรติมอบธงห้องเรียนดีเด่นให้กับห้องเรียนที่ได้คะแนนสะสมสูงสุดประจำเดือนกรกฎาคม ในระดับชั้นประถมศึกษา ห้องเรียนที่ได้รับมอบธงห้องเรียนดีเด่น ได้แก่ Y.1/5, Y. 2/4, Y.3/6, Y. 4/3, Y.5/1 และ Y.6/6

สำหรับการมอบธงห้องเรียนดีเด่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับเกียรติจาก ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีห้องเรียนที่ได้รับมอบธงห้องเรียนดีเด่น ได้แก่ Y.7/1, Y.8/2, Y.9/3, Y.10/1, Y.11/2 และ Y.12/1  ภายหลังจากจากพิธี ท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน ในเรื่องของการมีระเบียบวินัย และรักษาความสะอาดทั้งในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนทีดี รวมถึงการรณรงค์ช่วยกันประหยัดพลังงาน เช่นการปิดไฟหรือปิดแอร หลังจากการใช้ห้องเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียนจะมีการรวบรวมคะแนนห้องเรียนสูงสุด ซึ่งจะมีการประกาศผลครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคม

ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการ และภราดาคฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มาสเตอร์ธีรทัศน์   เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและคุณครูประจำชั้น ที่ให้การสนับสนุน และดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย  ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียน ซึ่งสร้างบรรายกาศในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

เขียนข่าวโดย มิสอาทิมา สีลายงค์ ฝ่ายกิจการนักเรียน

Primary

DSC_9763
DSC_9767
DSC_9769
DSC_9772
DSC_9773
DSC_9777
DSC_9782
DSC_9784
DSC_9788
DSC_9793
DSC_9797
DSC_0002
DSC_9974
DSC_9996
DSC_9987
DSC_9985
DSC_9979

Secondary

IMG_2134
IMG_2137
IMG_2140
IMG_2144
IMG_2147
IMG_2149
IMG_2150
IMG_2153
IMG_2156
IMG_2160
th ไทย
X