• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

   ในวันอังคารที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา งานลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจัดพิธีปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ อาคารอาเวมารีอา ในพิธีประกอบด้วยการกล่าวสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือตลอดปีการศึกษา 2561 พิธีมอบธงประจำกองคืนสู่กองลูกเสือโรงเรียนและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ  โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาศุภฤกษ์  สิงห์พันธ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้มีการประกาศเกียรติคุณลูกเสือกองร้อยพิเศษซึ่งผู้แทนกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ประเภทภาษาอังกฤษ ในการคัดเลือกผู้แทนลูกเสือไทยไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 นาย ที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน โดยเป็นการสอบคัดเลือกจากสถานศึกษาทั่วประเทศ ให้เหลือเพียง 31 คน จัดโดยสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ปรากฏผลคะแนนดังนี้
1.  เด็กชายพชร      เสริมพรวิวัฒน์       Y.8/2  สอบได้อันดับที่   5 ของประเทศ
2. เด็กชายเปนเอก   วิสุทธิกุลพาณิชย์  Y.8/1   สอบได้อันดับที่ 7 ของประเทศ
IMG_6457
boonlert_po_1-01
    ซึ่งนักเรียนทั้งสองจะเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติในวันอังคารที่ 29 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคมนี้ ณ ค่ายกฐินกุยยกานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยคัดเลือกให้เหลือ 12 คนสุดท้ายและเป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกต่อไป
    และในช่วงบ่ายยังมีพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับ Y. 7 จำนวน 82 นาย เพื่อเป็นเกียรติประวัติสำหรับลูกเสือและเนตรนารีระดับ Y.7 ที่สอบผ่านหลักสูตรลูกเสือโลก
IMG_6433
IMG_6435
IMG_6436
IMG_6439
IMG_6443
IMG_6444
IMG_6446
IMG_6447
IMG_6450
IMG_6452
IMG_6454
IMG_6457
IMG_6460
IMG_6461
IMG_6465
IMG_6466
IMG_6468
IMG_6472
IMG_6475
IMG_6477
IMG_6480
IMG_6486
IMG_6490
IMG_6493
IMG_6497
IMG_6500
IMG_6502
IMG_6507
IMG_6512
IMG_6513
IMG_6514
IMG_6516
IMG_6518
IMG_6520
IMG_6523
IMG_6524
IMG_6527
IMG_6528
IMG_6530
IMG_6531
IMG_6534
IMG_6535
IMG_6538
IMG_6539
IMG_6540
IMG_6541
IMG_6542
IMG_6544
IMG_6545
IMG_6546
IMG_6547
IMG_6548
IMG_6549
IMG_6553
IMG_6555
IMG_6556
IMG_6559
IMG_6560
IMG_6563
IMG_6564
th ไทย
X