• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน ประจำเดือนมกราคม

ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดให้มีพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน, สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีของพระเจ้า, วันขึ้นปีใหม่, โอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, วันเด็กแห่งชาติ และโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

พิธีมิสซาได้รับเกียรติจากบาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม Multi Purpose อาคาร The Trinity
โดยมีภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ,ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล, ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการ และภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวการ ,คณะผู้บริหาร, คณะครู, บุคลากร,ผู้ปกครองและนักเรียนคาทอลิก เข้าร่วมพิธี ซึ่งเป็นไปอย่างสง่างามและสมเกียรติ

หลังพิธีมิสซา ผู้อำนวยการ ได้กล่าวขอบคุณและมอบกระเช้าให้คุณพ่อเนื่องโอกาสวันปีใหม่ที่ผ่านมา และคุณพ่อได้มอบกระเช้าของขวัญให้แก่
ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดและท่านได้อวยพรปีใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน หลังเสร็จพิธีทุกคนถ่ายภาพร่วมกัน

DSC_9352
DSC_9340
DSC_9346
DSC_9350
DSC_9355
DSC_9358
DSC_9359
DSC_9362
DSC_9363
DSC_9364
DSC_9367
DSC_9369
DSC_9371
DSC_9373
DSC_9375
DSC_9385
DSC_9384
DSC_9388
DSC_9389
DSC_9396
DSC_9399
DSC_9401
DSC_9407
DSC_9415
DSC_9423
DSC_9424
DSC_9426
DSC_9428
DSC_9429
DSC_9430
DSC_9431
DSC_9432
DSC_9433
DSC_9434
DSC_9435
DSC_9436
DSC_9437
DSC_9438
DSC_9439
DSC_9445
DSC_9446
DSC_9452
DSC_9455
DSC_9459
DSC_9461
DSC_9464
DSC_9465
DSC_9468
DSC_9470
DSC_9473
DSC_9478
DSC_9488
DSC_9490
DSC_9494
DSC_9500
DSC_9505
DSC_9509
DSC_9510
DSC_9516
DSC_9518
th ไทย
X