• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

พิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙), วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

พิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙), วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 12  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   เวลา 08.10 – 08.40 น.ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารอาเว มารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้กับนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ในการนำพาประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยพระอัจฉริยะภาพของพระองค์ โดยในช่วงเช้านักเรียนได้ทำกิจกรรมจิตอาสา ในการช่วยกันดูแลความสะอาด เก็บกวาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ภายในพิธีการมีการเชิญชมวีดีทัศน์พระราชประวัติของในหลวง รัชกาลที่ 9 และจากนั้นเข้าสู่พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยเริ่มจาก ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ ภราดาสิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ คุณรุ่งโรจน์ ทิพวโรรส อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คุณกรชนก โรจนโภควาณิชย์ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครฯ ม.ธีรทัศน์ เกษมณี และม.สามชัย คงสมนึก ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา มิสณาตยาณี บางศิริ ม.วุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน  มิสสิริพร ศรีสมวงษ์ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มิสกานดา ลือกาญจนวนิช ผู้แทนครูไทย และ Mr.Marcin Kempka  ผู้แทนครูต่างชาติ นายกฤตานนท์ มาอุทธรณ์ และนางสาวสิริน สาระกุล ผู้แทนนักเรียน จากนั้น ผู้อำนวยการได้กล่าวคำไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)  และคณะภราดา คณะครูไทย แขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ของไทย

ในโอกาสนี้ ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอขอบคุณคณะภราดา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน คุณครูและนักเรียน ที่ได้ร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือในดำเนินกิจกรรมนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เขียนข่าวโดย มิสอาทิมา สีลายงค์

DSC07252
DSC07246
DSC07266
DSC07254
DSC07269
DSC_4720
DSC_4716
DSC_4715
DSC_4714
DSC_4712
DSC_4710
DSC_4701
DSC_4699
DSC_4696
DSC_4692
DSC_4683
DSC_4680
DSC_4677
DSC_4676
DSC07316
DSC07314
DSC07313
DSC07312
DSC07311
DSC07309
DSC07304
DSC07303
DSC07302
DSC07301
DSC07299
DSC07298
DSC07297
DSC07295
DSC07293
DSC07291
DSC07290
DSC07289
DSC07288
DSC07287
DSC07285
DSC07284
DSC07282
DSC07279
DSC07278
DSC07275
DSC07271
DSC07273
DSC07306
DSC07324
DSC07319
DSC07318
DSC07332
DSC07329
DSC07336
จิตอาสา_201012_60
จิตอาสา_201012_61
จิตอาสา_201012_62
จิตอาสา_201012_63
จิตอาสา_201012_64
จิตอาสา_201012_65
จิตอาสา_201012_66
จิตอาสา_201012_67
จิตอาสา_201012_0
จิตอาสา_201012_1
จิตอาสา_201012_2
จิตอาสา_201012_3
จิตอาสา_201012_4
จิตอาสา_201012_5
จิตอาสา_201012_6
จิตอาสา_201012_7
จิตอาสา_201012_8
จิตอาสา_201012_9
จิตอาสา_201012_10
จิตอาสา_201012_11
จิตอาสา_201012_12
จิตอาสา_201012_13
จิตอาสา_201012_14
จิตอาสา_201012_15
จิตอาสา_201012_16
จิตอาสา_201012_17
จิตอาสา_201012_18
จิตอาสา_201012_19
จิตอาสา_201012_20
จิตอาสา_201012_21
จิตอาสา_201012_22
จิตอาสา_201012_23
จิตอาสา_201012_24
จิตอาสา_201012_25
จิตอาสา_201012_26
จิตอาสา_201012_27
จิตอาสา_201012_28
จิตอาสา_201012_29
จิตอาสา_201012_30
จิตอาสา_201012_31
จิตอาสา_201012_32
จิตอาสา_201012_33
จิตอาสา_201012_34
จิตอาสา_201012_35
จิตอาสา_201012_36
จิตอาสา_201012_37
จิตอาสา_201012_38
จิตอาสา_201012_39
จิตอาสา_201012_40
จิตอาสา_201012_41
จิตอาสา_201012_42
จิตอาสา_201012_43
จิตอาสา_201012_44
จิตอาสา_201012_45
จิตอาสา_201012_46
จิตอาสา_201012_47
จิตอาสา_201012_48
จิตอาสา_201012_49
จิตอาสา_201012_50
จิตอาสา_201012_51
จิตอาสา_201012_52
จิตอาสา_201012_53
จิตอาสา_201012_54
จิตอาสา_201012_55
จิตอาสา_201012_56
จิตอาสา_201012_57
จิตอาสา_201012_58
จิตอาสา_201012_59
th ไทย
X