• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ผู้ว่าฯ ร่วมปั่นจักรยานและชมภูมิทัศน์ของโรงเรียน

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 17.30 น. หลังจากการประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม The Trinity นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและภริยา ดร.ศศิธร จันทมฤก ภริยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ร่วมปั่นจักรยานกับ ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส  ผู้อำนวยการ ม.ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ตามเส้นทางในบริเวณโรงเรียน รอบละ 4 กิโลเมตร จำนวน3 รอบ เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย ในการที่จะเข้าร่วมปั่นจักรยานในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุมรสาคร โดยการปั่นจักรยานครั้งนี้ท่านผู้อำนวยการได้พาชมธรรมชาติและบรรยากาศรอบๆโรงเรียน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามมีต้นไม้นานาพันธ์ เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ

IMG_7955
IMG_7958
IMG_7965
IMG_7967
IMG_7972
IMG_7975
IMG_7983
IMG_7985
IMG_7991
IMG_8000
IMG_8017
IMG_8026
IMG_8037
IMG_8038
IMG_8041
IMG_8045
IMG_8049
IMG_8053
IMG_8057
IMG_8061
IMG_8066
IMG_8069
IMG_8074
IMG_8077
IMG_8090
th ไทย
X