• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบัน House of Griffin ประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการขออนุมัติหลักสูตร ACEP IP

ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษนำโดย ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ดร.สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ กรรมการบริหารสถานศึกษา ม.ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มิสสิริพร ศรีสมวงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ สันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการสถาบัน House of Griffin International ได้เข้าประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการอนุมัติหลักสูตร ACEP IP ณ.หัองประชุมบัวสัตบรรณ อาคารสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมี ดร.ประยูร หรั่้งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉเพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานการประชุม และผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช) หลายท่านเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมนี้ ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับแผนการเรียนนานาชาติ Assumption College English Program International Plan ( ACEP IP ) รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีแบบ 100 % ด้วยระบบ Power School อันทันสมัย ซึ่งทางคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ชื่นชมโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีแนวทางจัดการเรียนการสอนแบบใหม่นี้ ซึ่งเป็นแผนการเรียนนานาชาติ Assumption College English Program International Plan ( ACEP IP ) นี้ เป็นแผนการเรียนที่จัดโดยยึดแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาทางเลือกใหม่ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนอันเหมาะกับยุคปัจจุบันที่เป็นโลกแห่งดิจิตอล

นอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้เสนอแนะให้เครือโรงเรียนอัสสัมชัญ ดังเช่น ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้ริเริ่มโครงการแผนการเรียนนานาชาติ ACEP IP ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษแห่งนี้ เป็นต้นแบบในการนำร่องแผนการเรียนแบบนานาชาติ หรือเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาแบบใหม่ให้กับโรงเรียนอื่นๆต่อไป

ผลการประชุมครั้งนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนนานาชาติ ACEP IP ได้อย่างเป็นทางการ

IMG_25620510_090337
IMG_25620510_094249
IMG_25620510_103333
IMG_25620510_105425
IMG_25620510_105433
IMG_25620510_090328
IMG_25620510_090333
C59C845C-1C13-441F-AAA9-F120A5EAC7EB
F130F9AE-9CA4-4C1A-BF2F-636608D32ECE
18529922-4902-452D-95C4-0BFEEDFE204C
CB4852EB-9B96-4D41-AE6F-C53B90DE4CB4
E48D49C2-3176-45AC-9F3A-F3575FDC403A
BFCD5A21-60CB-49F7-AC45-568D8B67C027
5ED06CBA-01C0-441E-8A28-05400634EB06
th ไทย
X