• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

16 May

บรรยากาศการเข้าหอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory วันแรก (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561)

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory พร้อมคณะครูดูแลนักเรียน ให้การต้อนรับนักเรียนเข้าหอพัก   วันแรก บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักเรียนมาสมัครเป็นนักเรียนประจำ รวมจำนวนทั้งสิ้น   49 คน นอกจากนี้ทางงานนักเรียนประจำ ได้อบรมชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงภาพรวมของหอพัก, ระบบการดูแลนักเรียน ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน รวมถึงแนวปฏิบัติของการเป็นนักเรียนประจำในด้านต่าง ๆ

งานนักเรียนประจำ All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการทุกวัน

S__39870520
S__39870521
S__39870524
S__39870526
S__2007098
S__2007099
S__2007100
S__2007101
S__2007103
S__2007104
S__2007107
S__2007108
S__2007110
S__2007111
S__2007112
S__2007102
S__39870507
S__39870511
S__39870512
S__39870515
S__39870517
S__39870519
th ไทย
X