• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

บรรยากาศการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

บรรยากาศการทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ 12  มิถุนายน พ.ศ. 2562 นักเรียนทุกระดับชั้นต่างช่วยกันประดิษฐ์พานดอกไม้ พานธูปเทียน โดยใช้ห้องประชุม Multifunction ชั้น  1 อาคาร Regina  Coeli  จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้น จะจัดทำพานไหว้ครูระดับชั้นละ 1 คู่ โดยในแต่ละระดับชั้นก็จะมีตัวแทนนักเรียนผู้หญิง 1 คน นักเรียนผู้ชาย 1 คน เป็นตัวแทนถือพานในพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่  13 มิถุนายน พ.ศ. 2562   ณ ลานชั้น 1 อาคาร อาเวมารีอา 

DSC_9910
DSC_9968
DSC_9965
DSC_9962
DSC_9954
DSC_9950
DSC_9948
DSC_9946
DSC_9945
DSC_9943
DSC_9940
DSC_9929
DSC_9925
DSC_9924
DSC_9921
DSC_9918
DSC_9917
DSC_9913
th ไทย
X