• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

บรรยากาศการจำหน่ายหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2562

Tuesday, April 9, 2019

ในวันอังคารที่ 9 และวันพุธ ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562   เวลา 8.30 น. – 15.30 น.  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ทำการจัดจำหน่ายหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 (Y.1) จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Y.12) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม Multipurpose อาคาร The Trinity โดยบรรยากาศการจัดจำหน่ายหนังสือเรียนวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักเรียนและผู้ปกครองเข้ามาซื้อหนังสือตลอดทั้งวัน
IMG_9913
IMG_9916
IMG_9917
IMG_9919
IMG_9922
IMG_9930
IMG_9931
IMG_9934
IMG_9936
IMG_9947
IMG_9950
IMG_9952
IMG_9957
IMG_9959
IMG_9961
IMG_9963
IMG_9965
IMG_9967
IMG_9969
IMG_9974
IMG_9979
IMG_9984
IMG_9987
IMG_9988
IMG_9991
IMG_9993
IMG_9997
IMG_0001
IMG_0010
IMG_0018
IMG_0024
IMG_0027
IMG_0037
IMG_0048
IMG_0053
th ไทย
X