• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

บรรยากบรรยากาศการเรียนการสอนฟุตบอล ACEP SOCCER ACADEMY 2/2019

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดโครงการ ACEP SOCCER ACADEMY ขึ้น ซึ่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 4 วัน คือ วันจันทร์ – วันพุธ และ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 17.00 น. ซึ่งในการฝึกซ้อมได้จัดให้มีผู้ฝึกสอนจำนวน 7 ท่าน โดยเป็นอดีตสต๊าฟโค้ชทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และโค้ชมืออาชีพ ระดับ AFC B – Licence, AFC C – Licence  เพื่อช่วยดูแลนักกีฬาฟุตบอล ACEP Soccer Academy ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักกีฬาในด้านทักษะฟุตบอลเพื่อไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพและทีมชาติในอนาคต และเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันในรายการต่างๆที่จะมีขึ้นในปีนี้ เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล รวมถึงพบปะกลุ่มเพื่อนใหม่ สร้างความสนุกสนาน รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการ ACEP SOCCER ACADEMY ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายให้กับนักกีฬาด้วยการพานักกีฬาเข้าไปใช้ห้องฟิตเนส โดยในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอนจะเป็นการทดสอบความสามารถทักษะฟุตบอลของนักเรียนก่อนเริ่มเรียนทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ การรับ – ส่งบอล, การเดาะบอล, การเลี้ยงบอล และการยิงประตู

นอกจากกิจกรรม ACEP SOCCER ACADEMY ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอีกมากมาย อาทิเช่น ACEP SWIMMING AFTER SCHOOL COURSE, ACEP MUSIC ACADEMY หมากล้อม ฯลฯ นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการยังสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายการเงิน อาคารทรินิตี้

BroChure-A4-2019-2

Academy_191104_0165
Academy_191104_0169
Academy_191104_0001
Academy_191104_0003
Academy_191104_0007
Academy_191104_0009
Academy_191104_0017
Academy_191104_0020
Academy_191104_0022
Academy_191104_0030
Academy_191104_0035
Academy_191104_0037
Academy_191104_0039
Academy_191104_0042
Academy_191104_0044
Academy_191104_0046
Academy_191104_0048
Academy_191104_0065
Academy_191104_0070
Academy_191104_0071
Academy_191104_0086
Academy_191104_0093
Academy_191104_0094
Academy_191104_0099
Academy_191104_0101
Academy_191104_0105
Academy_191104_0109
Academy_191104_0143
Academy_191104_0145
Academy_191104_0155
Academy_191104_0159
th ไทย
X