• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

บรรยากบรรยากาศการเรียนการสอนฟุตบอล ACEP SOCCER ACADEMY วันแรก

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดโครงการ ACEP SOCCER ACADEMY ขึ้น ซึ่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 4 วัน คือ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 17.00 น. ซึ่งในการฝึกซ้อมได้จัดให้มีผู้ฝึกสอนจำนวน 7 ท่าน โดยเป็นอดีตสต๊าฟโค้ชทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และโค้ชมืออาชีพ ระดับ AFC B – Licence, AFC C – Licence ดังนี้ มาสเตอร์นรากร ศิริสำราญ, มาสเตอร์ชัยณรงค์ ชมศิริวัฒน์, มาสเตอร์ศุภเลิศ ขวัญมีชัยชนะ, มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม, มาสเตอร์กิตติวัฒน์ เอี่ยมชัย มาสเตอร์วราวุฒิ แก้วช่วย และมาสเตอร์วีรภัทร บุญกอบ  เพื่อช่วยดูแลนักกีฬาฟุตบอล ACEP Soccer Academy ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักกีฬาในด้านทักษะฟุตบอลเพื่อไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพและทีมชาติในอนาคต และเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันในรายการต่างๆที่จะมีขึ้นในปีนี้ เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล รวมถึงพบปะกลุ่มเพื่อนใหม่ สร้างความสนุกสนาน รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการ ACEP SOCCER ACADEMY ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายให้กับนักกีฬาด้วยการพานักกีฬาเข้าไปใช้ห้องฟิตเนส โดยในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอนจะเป็นการทดสอบความสามารถทักษะฟุตบอลของนักเรียนก่อนเริ่มเรียนทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ การรับ – ส่งบอล, การเดาะบอล, การเลี้ยงบอล และการยิงประตู

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดาสุรสิทธิ์   สุขชัย, ภราดาสิริโรจน์   วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ, ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์  เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะผู้บริหารทุกฝ่าย ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกีฬาฟุตบอลมาโดยตลอด

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการยังสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายการเงิน อาคารทรินิตี้ >>> Click For Details

 

DSC_6127
DSC_6105
DSC_6103
DSC_6097
DSC_6096
DSC_6092
DSC_6069
DSC_6063
DSC_6061
DSC_6059
DSC_6056
DSC_6031
DSC_6026
DSC_6022
DSC_6019
th ไทย
X