• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศจากการประกวดหนูน้อยนักเล่านิทาน

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รายการหนูน้อยนักเล่านิทาน หัวข้อ “กาลครั้งหนึ่ง” ปีที่ 3 จัดโดย Kizventure Park  ผลปรากฏว่า

1. เด็กหญิงพิรัลณัฐชา ดำรงมหาสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2. เด็กหญิงรัตนประภา  พึ่งพระรัตนตรัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

การแข่งขันดังกล่าวฝึกสอนโดยมิสบังอร สมอุดร, มิสปิยาภรณ์ แสนแสง และมิสจิดาพร ทิพรอด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ได้สร้างชื่อเสียงทางวิชาการให้กับโรงเรียนในครั้งนี้

ลงเว็บ6
ลงเว็บ5
ลงเว็บ4
ลงเว็บ3
ลงเว็บ2
ลงเว็บ1
th ไทย
X