• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

11 Jul

ธนาคารกรุงเทพ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ท่านผู้อำนวยการเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

ในวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ.2562 ธนาคารกรุงเทพ โดยคุณวัลลภ  นิตทิม ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม 2 และคุณขวัญตา เพชรแอน ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขามหาชัย สมุทรสาคร โดยมี ภราดา สุรสิทธิ์  สุขชัย ผู้อำนวยการ และมิสณาตยาณี  บางศิริ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน และทีมงานได้ให้การต้อนรับทั้งนี้ ทางธนาคารกรุงเทพได้มอบบัตร การแสดง Peppa Pig CELEBRATION 2019 in BANGKOK จำนวน 30 ใบ มูลค่าหน้าบัตร จำนวน 900 บาท ให้สำหรับนักเรียน ACEP

ธนาคารกรุงเทพ3
ธนาคารกรุงเทพ4
รูปธนาคารกรุงเทพ1
รูปธนาคารกรุงเทพ2
th ไทย
X