• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

27 Jun

งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม สัปดาห์ที่ 1

งานนักเรียนประจำได้ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม Mr. Vo Nguyen Lien Thanh ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561 โดยมี ม.นริศ ศรีอ่อน และ ม.จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูผู้ดูแล ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งคอยอบรม ดูแล ในการดำเนินชีวิตการเป็นนักเรียนประจำ เพื่อมาศึกษาภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

 งานนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการทุกวัน

308807
S__2449580
S__41533502
S__41533505
S__41533508
S__41533509
S__41533510
S__41533512
S__41533514
S__41533515
S__41754636
S__41754637
S__41754640
S__41754641
S__41754644
308799
th ไทย
X