• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

งานกีฬาพนักงาน ในเครือมูลนิธิคณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 จังหวัดลำปาง

  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะครู นำพนักงานจำนวน 44 คน เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยครั้งที่  5 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2561 ถึงทีวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เปตอง วิ่งแข่งประเภทต่างๆและกีฬาพื้นบ้าน ด้วยความรักและสามัคคีของพนักงานในการแข่งขันครั้งนี้ ทำให้โรงเรียนของเราคว้าถ้วยรางวัลมาได้ 2 รางวัล คือถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และถ้วยรางวัลชนะเลิศวิ่ง 80 เมตรชาย

  และในปีหน้าการแข่งขันครั้งที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับมอบธงต่อจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เพื่อรับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ซึ่งพิธีการแห่ธงและส่งมอบธง ท่านภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางได้จัดอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติและงดงามตามแบบอย่างของภาคเหนือ นอกจากไปแข่งขันกีฬาแล้วท่านผู้อำนวยการของเราได้ให้คณะครูนำพนักงานทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดลำปางอีกด้วยสร้างความสัมพันธ์ความรักสามัคคีในหมู่คณะให้กับพนักงานของเรา คณะครูขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและทุกๆท่านที่ช่วยกันเตรียมการฝึกซ้อมนำพนักงานไปแข่งในครั้งนี้มา ณ ที่นี้