• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าให้กับหน่วยงานต่างๆ

ในระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม พ.ศ.2561 ตัวแทนคณะภราดา คุณครู, เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดย ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล, มิสสิริพร ศรีสมวงษ์, ม.วุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน, มิสพัฒนะ ประสมทรัพย์, มิสพิชชานันท์ เกียรติธนไชย, มิสรัสรินทร์ กมลโชติสวัสดิ์, มิสวัลภา สาตแฟง และมิสปิยะพร อันถาธาน ได้เดินทางเข้าอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้แก่ นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร, นายศุภชัย เจริญขำ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร, นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัย, คุณน้ำเพชร ผู้จัดการโรงพยาบาลเอกชัย, นางสุกัญญา ศรีอันประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ, พ.ต.อ. เดชรพี คงดี ผกก. ตม.สมุทรสาคร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาคร, สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร, สำนักงานจัดหางานสมุทรสาคร, คุรุสภา กลุ่มบริการผู้ขอประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ และครูไทย, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, สถานีตำรวจภูธรโคกขาม, กรมทางหลวงชนบท และองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ที่ได้ให้ความช่วยด้านการติดต่อประสานงานและให้คำแนะนำต่างๆแก่โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

สำนักงานสรรพากรจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานจัดหางาน 2
สำนักงานจัดหางาน 1
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ต.อ. เดชรพี คงดี (ตม.สมุทรสาคร)
นายทวี ทะนอก (ผอ.เขตการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร)
นางสาวณัฐธิดา โพธิ์วัฒนา (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน)
นางพรพิมล เนวะมาตย์ (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน)
นางดวงจันทร์ บุญตานนท์ (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน)
นักวิชาการศึกษาขำนาญการ
ตม.สมุทรสาคร 3
ตม.สมุทรสาคร 2
ตม.สมุทรสาคร 1
คุรุสภาครูไทย
คุรุสภาครูต่างชาติ
IMG_3911
IMG_3909
IMG_3907
IMG_3906
IMG_3905
IMG_3904
IMG_3903
IMG_3902
FullSizeRender
th ไทย
X