• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพีรวิชท์ เตชะปัญญารักษ์ ID 317 Year 5/1 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันรายการ Push-Push Junior ในรายการ International Youth Robotics Competition 2017 ณ Genting International Convention Centre เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

Thursday 10th August 2017

ในวันที่ 3-6 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ชมรมโรบอท โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ The International Youth Robotics Competition 2017 ณ Genting International Convention Centre เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีสมาชิกเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 800 คน จาก 19 ประเทศ เป็นรายการแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 4-17 ปี แบ่งเป็นรุ่น Junior และ Senior สำหรับ MY ROBOT TIME Products
ผลการแข่งขันมีดังนี้
เด็กชายพีรวิชท์  เตชะปัญญารักษ์ ID 317   Year 5/1
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันรายการ Push-Push Junior

โอกาสนี้ขอขอบพระคุณ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ, ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการ และภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ที่สนับสนุนกิจกรรมของชมรมโรบอทอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ช่วยดูแลเด็กๆ ตลอดรายการแข่งขันที่มาเลเซีย และนักเรียนที่ทุ่มเทกับการฝึกซ้อมและแข่งขัน

การได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแข่งขันระดับนานาชาติ นับว่าได้มีโอกาสใช้ทักษะชีวิต ใช้ภาษา และเรียนรู้เพื่อนใหม่กับประสบการณ์แข่งขันจากเพื่อนๆต่างชาติ จากนั้นยังได้ทัศนศึกษายัง Science Discovery Centre ณ อาคาร PETRONAS Twin Towers เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย

เขียนข่าวโดย มิสภาวนา เห็นแก้ว

1
01
2
02
3
03
4
04
5
05
6
06
7
07
8
08
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IMG20170805101302
IMG20170805101330
IMG20170806094337
IMG20170806094402
IMG20170806094538
IMG20170806094822
IMG20170806095110
IMG20170806095256
IMG20170806100040
IMG20170806100319
IMG20170806100509
IMG20170806101115
IMG20170806103846
IMG20170806104117
IMG20170806104229
IMG20170806104841
IMG20170806110100
IYRC-KL_๑๗๐๘๑๐_0043
IYRC-KL_๑๗๐๘๑๐_0051
th ไทย
X