• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณัฐณิชา เดชสกุลฤทธิ์ ชั้น Y.7/2 ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ Drone Odyssey Challenge 2020 จากประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Science Center of Singapore

           ด.ญ.ณัฐณิชา เดชสกุลฤทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ Drone Odyssey Challenge 2020 ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม – 21 กันยายน 2563  ส่งเข้าแข่งขันโดย  Drone Academy Thailand, Drone Odyssey Challenge เป็นการเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนให้ทำงานตามโจทย์ที่กำหนด มีทั้งประเภททีมและเดี่ยว มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 5 ประเทศ รวมจำนวน 204 คน  (สิงคโปร์, ไทย, จีน, มาเลเซีย, เวียดนาม) โดยในปีนี้ได้จัดการแข่งขันแบบออนไลน์ทั้งหมด

ผลการแข่งขัน
1. ประเภททีม  ได้รับรางวัล The Winner for Drone Performance Challenge   ได้แก่  Team NBF จาก Drone Academy Thailand

2. ประเภทเดี่ยว ได้รับรางวัลรางวัล Best Flying Awards for Drone Obstacle Challenge และรางวัล  Distinction Awards for Coding Challenge

         นอกจากนี้ ยังได้ลงแข่งขันต่อเนื่องในรายการ NASA International Space App Challenge จัดโดย NASA Space Apps Challenge Thailand เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ผลการแข่งขัน  ด.ญ.ณัฐณิชา เดชสกุลฤทธิ์  คว้ารางวัล Galactic Problem-Solver  และรางวัล Shining Local Stars ในระดับ มัธยมศึกษาอีกด้วย ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จจากการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย.

S__12656722
S__12837016
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
S__12566737
S__12566739
S__12566741
S__12566742
2
th ไทย
X