• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. พีรพล ยิ่งแจ่มศิริ และ ด.ช. สุทธินัย เซี่ยงฉิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 (ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้เข้าทำการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 (ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2559

ผลการแข่งขันมีดังนี้

ด.ช. พีรพล ยิ่งแจ่มศิริ ID : 389 Y.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

ด.ช. สุทธินัย เซี่ยงฉิน  ID : 736 Y.8/3 ได้รับรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

_DSC5220
_DSC5239
th ไทย
X