• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในงานวิชาการ ACSP Logic Games ครั้งที่ 6

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานวิชาการ ACSP Logic Games ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยในงานแข่งขันประกอบด้วย Crossword, A-Math, คำคม, IQ Word up และหมากล้อม ดำเนินงานโดยคณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน

ผลการแข่งขัน มีดังนี้

การแข่งขัน IQ Word up

เด็กชายปัณณ์        ปิติชัยชาญ            Year.6/5                รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศและเงินรางวัล

เด็กชายกฤตภาส   กีรติธัญญา            Year.6/5                 รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศและเงินรางวั

การแข่งขันหมากล้อม

  • ประเภท Low kyu (5-8 kyu)

เด็กชายสหพัฒน์   สิริจิราพัฒน์           Year.5/3                รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศและเงินรางวัล

  • ประเภท Hi kyu (1-4 kyu)

เด็กชายภูดิส          สหกิจภิญโญ         Year.6/5               รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศและเงินรางวัล

ในโอกาสนี้ทางฝ่ายวิชาการขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล และขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ร่วมการแข่งขันในทุกรายการที่ให้ความร่วมมือ มีความวิริยะอุตสาหะในการเตรียมความพร้อม และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนนักเรียนเสมอมา

DSCF6839
IMG_3729
IMG_3723
IMG_3720
IMG_3707
IMG_3704
IMG_3697
IMG_3696
IMG_3694
IMG_3691
IMG_3689
IMG_3679
IMG_3678
IMG_3677
IMG_3674
IMG_3672
IMG_3671
DSCF7025
DSCF7018
DSCF7016
DSCF7009
DSCF7004
DSCF6995
DSCF6988
DSCF6972
DSCF6962
DSCF6951
DSCF6939
DSCF6926
DSCF6913
DSCF6899
DSCF6894
DSCF6876
DSCF6870
DSCF6862
DSCF6856
DSCF6853
DSCF6845
DSCF6841
DSCF6840
th ไทย
X