• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมโรบอทได้รับรางวัลจากการแข่งขันแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2018/19 ประจำปี 2562 / ACEP Students Win Awards at the FIRST® LEGO® League Thailand 2018/2019

On March 16 – 17, 2019 students from our Robot Club participated in the FIRST® LEGO® League Thailand 2018/2019. The competition, organized by Gamma Thailand Co. Ltd., was held at the Innovation and Knowledge Centre of Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The objective of the competition was to allow the students to showcase their talents and skills in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). This competition had two themes: Into Orbit for students 9 – 16 years of age and Moon Mission for students 6 – 10 years of each. Each of the competitions were divided into 3 categories: Robot Design, Robot Performance Competition, and Project Presentation.

Our students did extremely well and won the following prizes.

Into Orbit (students 9 – 16 years of age): STEM Award
Team Members:

 • Mira Temsoonthorn (Class: 8/1)
 • Nitchapat Techapanyarak (Class: 8/2)
 • Krit Ittisomboon (Class: 8/2)
 • Naphat Suwannaporn (Class: 8/2)
 • Nannapat Batsomboon (Class: 6/6)
 • Teerakarn Simaroj (Class: 5/4)
 • Tharathep Kitrungrattanakun (Class: 5/6)
 • Noppanat Taweelarp (Class: 5/6)
 • Nattanicha Dejsakulrit (Class: 5/6)
 • Kittipat Srilekarat (Class: 4/2)

Moon Mission (students 6 – 10 years of age): Engineering Inspiration Award
Team Members:

 • Boonyawat Chaithirasakul (Class: 3/3)
 • Tanthai Lertpanyaroj (Class: 3/3)
 • Tanapoom Jariyagodchakorn (Class: 2/5)
 • Nattapat Taweelarp (Class: 2/5)

We would like to thank Bro .Dr. Pisutr Vapiso, Director, for his support of our Robot Club. We would also like to thank the parents for the support and help during the competition. And thank you to the students for working diligently and being a wonderful representatives of our school at robot competitions.

            เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ชมรมหุ่นยนต์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2018/19 รวม 2 ทีม แบ่งเป็นรุ่น FLLรุ่นอายุ 9-16 ปี 1 ทีม จำนวน 10 คน และรุ่น FLL Juniorรุ่นอายุ 6-10 ปี 1 ทีม รวม 4 คน  จัดขึ้น ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ (RMUTT Innovation & Knowledge Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น (DD Mall)จัดโดย บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วัตถุประสงค์ของการแข่งขันเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงถึงความสามารถและทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science)เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)และคณิตศาสตร์(Mathematics) หัวข้อการแข่งขันในปีนี้คือ INTO ORBIT โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ การแข่งขันหุ่นยนต์ทำภารกิจบนสนาม (Robot Performance) การนำเสนอโครงงาน (Project)และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ (Core Values) และสำหรับรุ่น Junior คือ Mission Moonนำเสนอโครงงานและการทำงานร่วมกัน

ผลการแข่งขัน   ดังนี้
รุ่น FLL อายุระหว่าง 9 – 16 ปี  (Into Orbit)   ได้รับรางวัล STEM  Award  สมาชิกในทีมดังต่อไปนี้
1. มิรา              เต็มสุนทร                      Y.8/1
2. นิชชาภัทรย์   เตชะปัญญารักษ์           Y.8/2
3. กฤษฏ์           อิทธิสมบูรณ์                  Y.8/2
4. ณภัทร          สุวรรณาภรณ์                Y.8/2
5. นันท์นภัส      บัตรสมบูรณ์                  Y.6/6
6. ธีรกานต์        สิมะโรจน์                      Y.5/4
7. ธราเทพ         กิจรุ่งรัตนกุล                 Y.5/6
8. นพณัฐ          ทวีลาภ                         Y.5/6
9. ณัฐณิชา       เดชสกุลฤทธิ์                 Y.5/6
10. กิตติพัฒก์    ศรีเลขะรัตน์                   Y.4/2
รุ่น Junior อายุระหว่าง 6-10 ปี (Mission Moon) ได้รับรางวัลEngineering Inspiration Awardสมาชิกในทีมดังต่อไปนี้
1. บุณยวัต        ชัยถิรสกุล                      Y.3/3
2. แทนไท          เลิศปัญญาโรจน์            Y.3/3
3. ธนภูมิ           จริยกชกร                       Y.2/5
4.ณัฐภัทร         ทวีลาภ                         Y.2/5

            ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ภราดาดร. พิสูตร วาปีโส ให้การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ ขอบคุณนักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับตนเอง ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนและสละเวลามาร่วมกิจกรรมและช่วยดูแลตลอดการแข่งขัน

111ธ์
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0001
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0031
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0033
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0043
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0050
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0053
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0057
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0065
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0084
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0085
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0088
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0090
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0094
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0096
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0099
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0100
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0102
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0106
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0108
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0113
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0121
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0122
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0127
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0130
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0133
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0137
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0139
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0144
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0147
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0149
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0174
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0178
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๑๘_0188
FLL 16.03.19_๑๙๐๓๒๐_0075
FLL 17.03.19_๑๙๐๓๒๐_0099
FLL 17.03.19_๑๙๐๓๒๐_0100
FLL 17.03.19_๑๙๐๓๒๐_0102
FLL 17.03.19_๑๙๐๓๒๐_0112
FLL 17.03.19_๑๙๐๓๒๐_0116
FLL 17.03.19_๑๙๐๓๒๐_0121
Into Orbit_๑๙๐๓๒๐_0080
Into Orbit_๑๙๐๓๒๐_0107
messageImage_1552992929043
เบื้องหลัง FLL_๑๙๐๓๑๕_0008
เบื้องหลัง FLL_๑๙๐๓๑๕_0032
เบื้องหลัง FLL_๑๙๐๓๑๕_0036
เบื้องหลัง FLL_๑๙๐๓๑๕_0039
เบื้องหลัง FLL_๑๙๐๓๑๕_0042
เบื้องหลัง FLL_๑๙๐๓๑๕_0046
เบื้องหลัง FLL_๑๙๐๓๑๕_0054
เบื้องหลัง FLL_๑๙๐๓๑๕_0075
เบื้องหลัง FLL_๑๙๐๓๑๕_0126
เบื้องหลัง FLL_๑๙๐๓๑๕_0188
th ไทย
X