• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน WRO2018 Thailand

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561  บริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการแข่งขันโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2561( WRO2018: World Robot Olympiad 2018 ) ในรอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ  ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 3 รายการ คือ

1. โครงงาน Brick Challenge ภายใต้หัวข้อ “T of Life” ชุมชน สิ่งแวดล้อม และใบชา
2. โครงงานความคิดสร้างสรรค์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในหัวข้อ Food Matters
3. หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (Soccer)
ในการแข่งขันครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำงาน ความอดทน ได้เพิ่มประสบการณ์และทักษะชีวิตให้กับตนเองเป็นอย่างมาก
ผลการแข่งขัน
1. รางวัลชนะเลิศ   โครงงาน Brick Challenge ภายใต้หัวข้อ “T of Life” ชุมชน สิ่งแวดล้อม และใบชา
สมาชิกประกอบด้วย       1. ด.ช.กิตติพัฒก์           ศรีเลขะรัตน์       Y.4/2
2.ด.ช.ธีรกานต์            สิมะโรจน์          Y.5/4
3. ด.ช.ธราเทพ              กิจรุ่งรัตนกุล     Y.5/6
2. รางวัลชนะเลิศ โครงงานความคิดสร้างสรรค์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในหัวข้อ Food Matters
สมาชิกประกอบด้วย       1. ด.ช.บุณยวัต              ชัยถิรสกุล          Y.3/3
2.ด.ญ.ณัฐณิชา            เดชสกุลฤทธิ์      Y.5/6
3. ด.ญ.นันท์นภัส           บัตรสมบูรณ์      Y.6/6
และนอกจากได้รับรางวัลชนะเลิศแล้ว ทีม ACEP Junior1  ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ  ในประเภทความคิดสร้างสรรค์ รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ณ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน2561นับเป็นผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงาน อีกทั้งจะต้องนำผลงานมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ที่สละเวลาและทุ่มเทกับการฝึกซ้อมในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ

01
02
03
05
011
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0051
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0098
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0101
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0279
Picture1
Picture2
WRO 2018_๑๘๐๙๐๕_0006
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0007
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0010
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0044
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0047
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0080
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0096
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0099
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0101
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0106
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0116
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0119
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0134
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0152
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0153
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0168
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0200
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0231
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0242
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0243
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0244
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0245
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0272
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0281
cd60a26fc42d901978dbb6fcc9f41daeb_14122458_๑๘๐๙๐๔_0288
Picture3
Picture4
WRO 2018_๑๘๐๙๐๕_0001
WRO 2018_๑๘๐๙๐๕_0014
WRO 2018_๑๘๐๙๐๕_0015
WRO 2018_๑๘๐๙๐๕_0017
WRO 2018_๑๘๐๙๐๕_0022
WRO 2018_๑๘๐๙๐๕_0030
WRO 2018_๑๘๐๙๐๕_0039
WRO 2018_๑๘๐๙๐๕_0042
th ไทย
X