• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล ACEP FOOTBALL INVITATION 2018

Saturday 10th February 2018

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอเชิญครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขันฟุตบอล ACEP FOOTBALL INVITATION 2018 โดยจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันครั้งมีทั้งหมด 4 รุ่นได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 7 ทีมได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ, PSW ACADEMY, โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา, โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา, และโรงเรียนพรพิมพ์ พระราม 2

โดยคู่เปิดสนามจะเป็นการพบกันระหว่างอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ พบกับ อัสสัมชัญธนบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ในการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักกีฬาในด้านทักษะฟุตบอลเพื่อไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพและทีมชาติในอนาคต เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งและคนดีในสังคม อันนำไปสู่การพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์โดยและใช้กีฬาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

กำหนดการแข่งขัน <<<< Click Here

โปรแกรมการแข่งขัน <<<< Click Here

แผนผังสนาม <<<< Click Here

th ไทย
X