• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

08 Jun

กิจกรรม All Saints Dormitory Family night นักเรียนประจำ 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งานนักเรียนประจำ โดยมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ, มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน และมาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำ ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ให้กับนักเรียนประจำ เพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ จำนวน 16 คน ในการเข้าหอพักอย่างเป็นทางการ พร้อมพิธีไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์ของนักเรียนประจำ และอวยพรวันคล้ายวันเกิด กับนักเรียนที่เกิดในช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม จำนวน 9 คน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ งานนักเรียนประจำ ได้เชิญภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ  ภราดา ดร. สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ  ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูที่ดูแลการบ้าน เริ่มด้วยการรับประทานอาหาร พร้อมชมวิดีทัศน์ จากนั้น ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ และตัวแทนนักเรียนได้มอบดอกไม้ เพื่อแสดงความรักให้แก่กันและกันในการเข้าเป็นนักเรียนประจำ ต่อด้วยพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที ต่อครูผู้มีพระคุณ มอบตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับนักเรียน พร้อมมอบของขวัญวันเกิดเป็นชุดฟุตบอลโลก โดยได้รับเกียรติจากคณะภราดา เป็นผู้มอบ ตอนท้ายของกิจกรรมนายปุญญพัฒน์  เอี่ยมบาง ประธานหอพัก เป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ คณะภราดา คณะครู แม่บ้าน คนครัว ที่ได้กิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้น ซึ่งบรรยากาศงานเลี้ยงเป็นไปอย่างอบอุ่นเรียบง่ายและเป็นกันเอง

ในนามงานนักเรียนประจำ ขอขอบพระคุณ ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ  ภราดา ดร. สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ  ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครูที่ดูแลการบ้าน และพนักงานประกอบอาหารนักเรียนประจำ ที่ได้การจัดเตรียมอาหารอร่อยๆ สำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ในครั้งนี้ ขอพระพรพระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ นักบุญยอแซฟและนักบุญทั้งหลาย ได้โปรดประทานพระพรและอวยพรมายังท่านทั้งหลาย ในโอกาสนี้ด้วย

DSC_7646
DSC_7619
DSC_7548
DSC_7408
DSC_7592
DSC_7585
DSC_7583
DSC_7578
DSC_7571
DSC_7563
DSC_7545
DSC_7541
DSC_7537
DSC_7535
DSC_7528
DSC_7525
DSC_7522
DSC_7516
DSC_7514
DSC_7510
DSC_7505
DSC_7497
DSC_7488
DSC_7486
DSC_7460
DSC_7458
DSC_7454
DSC_7444
DSC_7439
DSC_7434
DSC_7433
DSC_7428
DSC_7425
DSC_7417
DSC_7416
DSC_7414
DSC_7389
DSC_7372
DSC_7370
DSC_7355
DSC_7340
DSC_7339
DSC_7338
DSC_7335
DSC_7333
DSC_7325
DSC_7318
DSC_7306
DSC_7305
DSC_7302
DSC_7296
DSC_7295
DSC_7283
DSC_7279
DSC_7278
DSC_7275
DSC_7274
DSC_7661
DSC_7659
DSC_7654
DSC_7642
DSC_7633
DSC_7627
DSC_7622
DSC_7620
DSC_7606
DSC_7650
DSC_7641
DSC_7630
DSC_7560
DSC_7566
th ไทย
X