• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

กิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์

ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ  ภราดาศุภกฤษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและมาสเตอร์จตุพร ฝากพืช เจ้าหน้าที่งานอภิบาล ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ บริหารงานโดย มูลนิธิมารดาดรุณีรักษ์ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้กับนักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 450 คน ตั้งอยู่ที่ 2/13 หมู่ที่ 6 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดินทางไปถึงคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ ได้เตรียมชุดการแสดงร้องเพลงประกอบการเต้นเพื่อเป็นการต้อนรับคณะภราดา  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการและครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ อย่างอบอุ่น
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเล่นเกมถาม-ตอบ โดยผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทั้งแนะนำโรงเรียน และแจกของให้กับเด็กๆ อาทิเช่น อุปกรณ์กีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ตุ๊กตา พัดลม ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคณะครูโรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ สร้างความสนุกสนาน สร้างความสุขให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ทางคณะครูและเจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาศุภกฤษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาให้กับคณะครู, เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สมดัง ปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และขอแม่พระอัสสัมชัญ และนักบุญหลุย์ มารีย์ฯ ประทานพระพรอันอุดมมายังท่านทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญและมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเจ้า

53740
53743
53753
53756
53759
53764
53767
53771
IMG_0504
IMG_0508
IMG_0510
IMG_0513
IMG_0516
IMG_0517
IMG_0521
IMG_0528
IMG_0533
IMG_0540
IMG_0547
IMG_0551
IMG_0560
IMG_0571
IMG_0581
IMG_0584
IMG_0589
IMG_0594
IMG_0602
IMG_0607
IMG_0612
IMG_0615
IMG_0620
IMG_0633
IMG_0635
IMG_0640
IMG_0648
S__25460754
S__25460755

th ไทย
X