• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันฮอร์สนักเขียนน้อย ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้พานักเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายจากการแข่งขัน ฮอร์สนักเขียนน้อย ครั้งที่ 3 (บันทึกความสุข…รายวัน ) เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ น้องต้นหลิว เรไร สุวีรานนท์ ผู้เขียนบันทึกเรไรรายวันและบริษัทนานมี จำกัด ผู้จัดโครงการประกวด โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การเขียนบันทึกสด ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  นักเรียนที่เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. เด็กหญิงธัญสิตา  เอกวิริยะกิจ ระดับชั้น Y.3/5 ID 1208  กลุ่มที่ 1  (ประถมศึกษาปีที่1-3)

รุ่นอายุ 7-9 ปี    คุณครูผู้ฝึกสอน มิสวรัณยา  พัฒนะ

  1. เด็กหญิงจิตรชญา  ฮงเจริญ  ระดับชั้น Y.3/4  ID 1332    กลุ่มที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)

รุ่นอายุ 7-9 ปี    คุณครูผู้ฝึกสอน มิสศิริกัญญา  คำแปง

  1. เด็กชายภีมพล อินทรักษ์  ระดับชั้น Y.2/2  ID 1288 กลุ่มที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)

รุ่นอายุ 7-9 ปี    คุณครูผู้ฝึกซ้อม มิสบังอร    สมอุดร

  1. เด็กหญิงลดาวัลย์ ปราโมทย์สิริ ระดับชั้น Y.4/5 ID 1115 กลุ่มที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)

รุ่นอายุ 10-12 ปี    คุณครูผู้ฝึกซ้อม มิสกนกกานต์    ชูคันชั่ง

  1. เด็กชายปัณฑ์ธร เผ่าสุวรรณระดับชั้น Y.6/6 ID 659   กลุ่มที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)

รุ่นอายุ 10-12 ปี   คุณครูผู้ฝึกซ้อม มิสปิยาภรณ์   แสนแสง

รายการดังกล่าวจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านทาง www.nanmee.com

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษขอชื่นชมนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการให้กับโรงเรียนในครั้งนี้

IMG_1180
IMG_1202
IMG_1203
IMG_1206
IMG_1207
IMG_0840
IMG_0847
IMG_0849
IMG_0859
IMG_0886
IMG_0955
IMG_0967
IMG_0981
IMG_1037
IMG_1043
IMG_1052
IMG_1108 (1)
IMG_1108
IMG_1109
IMG_1163
IMG_1166
th ไทย
X