• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันดนตรี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

สืบเนื่องจากวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้เป็นศูนย์การแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ได้ส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 4 คน ผลการแข่งขันปรากฏว่า

1. ด.ช.ชญานนท์ อำมฤคโชค            (ประเภทชาย) ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

2.ด.ญ.ทรรศน์วรรณ ผุสสราค์มาลัย  (ประเภทหญิง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทอง

3. ด.ญ.พิมพ์ชฎา เกียกิตติวงศ์          (ประเภทหญิง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทอง

4. เด็กชายธัญศิษฐ์ เบญจธัญจวัฒน์ (ประเภทชาย) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทองและเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ครูผู้ฝึกซ้อม มิสสุภธีรา ค่อยประเสริฐ

และในวันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562 เด็กชายธัญศิษฐ์ เบญจธัญจวัฒน์ นักเรียนระดับชั้น Y.6/1 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562  ณ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ในรายการ “การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1 ป.6  ซึ่งผลการแข่งขัน เด็กชายธัญศิษฐ์ เบญจธัญจวัฒน์ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป

20190917_100445
line_230882293519421
line_230886460133764
line_230890630682223
line_230893838916759
20190831_095331
20190917_100430
th ไทย
X