• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 และการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Battle Droid Arena 2019

เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ชมรมโรบอทได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 และการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Battle Droid Arena 2019  ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในครั้งนี้ ได้ส่งนักเรียน 3 คน เข้าแข่งขัน รายการ The Fast (วิ่งวิบาก) ไม่จำกัดอุปกรณ์  เป้าหมายเรียนรู้เพื่อศึกษาการเคลื่อนไหว ความเร็ว ความเร่ง การทำงานของหุ่นยนต์ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ  และสามารถแก้ไขโจทย์เฉพาะหน้าได้ในเวลาจำกัด วิธีการแข่งขัน โดยผู้แข่งขันต้องทำสถิติดีที่สุดเข้ารอบแรก 16 ทีม  จากนั้นแข่งขันแบบจับคู่แพ้คัดออก
ผลการแข่งขันดังนี้
รายการ The Fast (วิ่งวิบาก)
รองชนะเลิศอันดับ 2:
ด.ช.กฤษฏ์ อิทธิสมบูรณ์ Year 9/2
ด.ช.ณภัทร สุวรรณาภรณ์ Year 9/2
รองชนะเลิศอันดับ 3:
ด.ญ.มิรา เต็มสุนทร Year 9/1

Thailand Battle Droid Arena_๑๙๐๗๐๘_0003
Thailand Battle Droid Arena_๑๙๐๗๐๘_0014
Thailand Battle Droid Arena_๑๙๐๗๐๘_0017
Thailand Battle Droid Arena_๑๙๐๗๐๘_0025
Thailand Battle Droid Arena_๑๙๐๗๐๘_0028
Thailand Battle Droid Arena_๑๙๐๗๐๘_0034
Thailand Battle Droid Arena_๑๙๐๗๐๘_0039
Thailand Battle Droid Arena_๑๙๐๗๐๘_0043
Thailand Battle Droid Arena_๑๙๐๗๐๘_0046
Thailand Battle Droid Arena_๑๙๐๗๐๘_0002
th ไทย
X