• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 17 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานกีฬาฝ่ายกิจการนักเรียน และสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Clubได้ส่งตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 17 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก โดยมีพันเอก (พิเศษ) รังพิรัชต์  แย้มเกสร รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานของโรงเรียนเตรียมทหาร
  3. เพื่อส่งเสริมนักกีฬาว่ายน้ำ ไปสู่ระดับการแข่งขันที่สูงขึ้น
  4. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสโมสร

โดยชมรมนักกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 35 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 27 คน หญิง 8 คน จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 654 คน นักกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING TEAMสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ทั้งหมด 40 เหรียญ ทอง 9 เหรียญ, เงิน 11 เหรียญ, ทองแดง 20 เหรียญ ได้คะแนนรวมสโมสรอยู่ในลำดับที่ 28 จากทั้งหมด 71 สโมสร โดยมีโค้ชผู้ควบคุมทีม มาสเตอร์สิชล  เชี่ยนมั่น และทีมงานกีฬาเป็นผู้ฝึกซ้อมและดูแลนักกีฬาในครั้งนี้

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำทุกคนที่ได้รับรางวัล และขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส คณะภราดา และผู้ปกครองชมรมว่ายน้ำ ACEP SWIMMING TEAM ที่ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

 

 

29331
39532
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0003
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0006
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0007
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0008
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0009
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0010
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0012
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0014
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0017
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0023
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0034
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0036
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0046
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0049
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0050
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0051
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0073
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0085
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0089
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0094
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0095
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0099
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0101
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0104
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0127
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0138
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0146
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0147
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0158
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0176
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0207
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0211
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0217
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0218
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0219
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0221
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0222
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0239
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0247
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0258
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0272
c70446ee29b7ddeed1e38e8d719cb1796_4620693218504965330_180806_0282
S__7077894
S__9592864
S__12754946
S__12754954
S__12754955
S__22323203
S__88539147
th ไทย
X