• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การเขียนบันทึกสด ในรายการฮอร์สนักเขียนน้อย ครั้งที่ 2 (Horse Young Writer Award )

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มิสวรัณยา พัฒนะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้พานักเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายจากการแข่งขัน ฮอร์สนักเขียนน้อย ครั้งที่ 2 (Horse Young Writer Award ) เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ น้องต้นหลิว เรไร สุวีรานนท์ ผู้เขียนบันทึกเรไรรายวันและบริษัทนานมี จำกัด ผู้จัดโครงการประกวด โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การเขียนบันทึกสด ณ ห้องนิทรรศการชั่วคราว สถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ (Museum Siam Discovery Museum)  นักเรียนที่เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. เด็กหญิงลดาวัลย์ ปราโมทย์สิริ ระดับชั้น Y.3/5 ID 1115 กลุ่มที่ 1(ประถมศึกษาปีที่ 1-3)รุ่นอายุ 7-9 ปี
  2. เด็กหญิงชนัดดาพืชผล ระดับชั้น Y.3/4 ID 1110  กลุ่มที่ 1  (ประถมศึกษาปีที่1-3) รุ่นอายุ 7-9 ปี
  3. เด็กชายธามสุขพันธุ์ถาวร ระดับชั้น Y.5/6  ID 1268    กลุ่มที่ 2(ประถมศึกษาปีที่ 4-6)   รุ่นอายุ 10-12 ปี
  4. เด็กชายปัณฑ์ธรเผ่าสุวรรณระดับชั้น Y.5/6 ID659   กลุ่มที่ 2(ประถมศึกษาปีที่ 4-6)  รุ่นอายุ 10-12 ปี

 

รายการดังกล่าวจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษขอชื่นชมนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการให้กับโรงเรียนในครั้งนี้

 

IMG_6710
IMG_6727
IMG_6741
IMG_6796
IMG_6846
IMG_6884
IMG_6885
IMG_6886
IMG_6887
IMG_6906
IMG_6911
IMG_6912
IMG_6913
IMG_6914
IMG_6922
IMG_6930
IMG_6935
IMG_6936
IMG_7105
IMG_7112
IMG_7113
IMG_7114
IMG_7116
IMG_7119
IMG_7121
IMG_7125
IMG_7127
IMG_7139
IMG_7140
IMG_7142
IMG_7143
IMG_7146
IMG_7147
IMG_7148
IMG_7152
IMG_7154
IMG_7155
IMG_7157
IMG_7159
IMG_7163
th ไทย
X