• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 มิสวนิดา สังข์สิงห์ ซึ่งเป็นครูผู้ฝึกซ้อม และนำทีมนักเรียน ประกอบด้วย เด็กหญิงภิรญา ไทยแหลมทอง, เด็กหญิงธัญดา กังวานสายชล, เด็กหญิงพิมพ์ชฎา เกียกิตติวงศ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ในนามตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ป.4-6 ด้วยการประดิษฐ์ “นาฬิกาแขวนผนังจากผลอินทนิล” ในการแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (87 คะแนน)

IMG_2539
IMG_2550
IMG_2554
IMG_2560
IMG_2561
IMG_2563
IMG_2500
IMG_2506
IMG_2511
IMG_2524
IMG_2526
IMG_2536
IMG_2538
th ไทย
X