• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การอบรมในหัวข้อ “จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์กับแนวทางการจัดการศึกษา”

ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.พีรนันท์  นัมคณิสรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์มงฟอร์ตศึกษา มาให้ความรู้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนฯ ในหัวข้อ “จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์กับแนวทางการจัดการศึกษา”

โดยนำเสนอในรูปแบบของการถาม – ตอบตลอดเวลา เพื่อกระตุ้นความคิด และสร้างความสนุกสนานประกอบการให้ความรู้ อีกทั้งได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อให้ทุกคน แลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิด เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนและหลักการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

DSC_7672
DSC_7673
DSC_7676
DSC_7680
DSC_7681
DSC_7683
DSC_7687
DSC_7688
DSC_7693
DSC_7695
DSC_7696
DSC_7697
DSC_7698
DSC_7704
DSC_7705
DSC_7706
DSC_7709
DSC_7710
DSC_7711
DSC_7716
DSC_7717
DSC_7718
DSC_7721
DSC_7723
DSC_7725
DSC_7726
DSC_7727
DSC_7728
DSC_7729
DSC_7730
DSC_7739
DSC_7740
DSC_7741
DSC_7742
DSC_7745
DSC_7746
DSC_7749
DSC_7561
DSC_7562
DSC_7567
DSC_7572
DSC_7578
DSC_7581
DSC_7586
DSC_7587
DSC_7588
DSC_7594
DSC_7596
DSC_7597
DSC_7604
DSC_7606
DSC_7607
DSC_7608
DSC_7610
DSC_7625
DSC_7626
DSC_7627
DSC_7628
DSC_7630
DSC_7632
DSC_7635
DSC_7636
DSC_7637
DSC_7639
DSC_7640
DSC_7642
DSC_7644
DSC_7645
DSC_7646
DSC_7647
DSC_7650
DSC_7651
DSC_7652
DSC_7654
DSC_7655
DSC_7656
DSC_7657
DSC_7658
DSC_7662
DSC_7666
DSC_7667
DSC_7669
DSC_7671
th ไทย
X