• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การสร้างสื่อความเป็นจริงเสริม Augmented Reality (AR)

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม ครูและเจ้าหน้าที่กีฬา ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมวิธีการใช้ i-Pad อย่างมีประสิทธิภาพในการสอนและการเรียนรู้ การสัมมนานำโดยคุณชนาธิป อดุลย์อารี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจภาคการศึกษา ที่ผ่านการรับรอง ผู้ให้บริการการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple มุ่งเน้นไปที่การใช้เครื่องมือ Augmented Reality (AR) ในการสอน ในระหว่างการฝึกอบรมครูได้เรียนรู้วิธีการใช้แอปพลิเคชั่น AR ในชั้นเรียนเพื่อให้บทเรียนมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักเรียน

ในฐานะโรงเรียนที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีเรามุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี เช่น i-Pad ในชั้นเรียนเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสำหรับการสอนต่อไป

DSC_7554
DSC_7553
DSC_7552
DSC_7550
DSC_7549
DSC_7548
DSC_7547
DSC_7546
DSC_7545
DSC_7544
DSC_7543
DSC_7542
DSC_7541
DSC_7540
DSC_7539
DSC_7538
DSC_7536
DSC_7535
DSC_7534
DSC_7533
DSC_7532
DSC_7525
DSC_7526
DSC_7527
DSC_7528
DSC_7529
DSC_7530
DSC_7531
DSC_7518
DSC_7519
DSC_7520
DSC_7521
DSC_7522
DSC_7523
DSC_7524
DSC_7517
DSC_7516
DSC_7515
DSC_7514
DSC_7513
DSC_7512
DSC_7511
DSC_7501
DSC_7502
DSC_7503
DSC_7504
DSC_7505
DSC_7506
DSC_7507
DSC_7500
DSC_7499
DSC_7498
DSC_7497
DSC_7496
DSC_7495
DSC_7490
DSC_7555

 

 

th ไทย
X