• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางดนตรีและศิลปะการแสดง Superstar College of Arts

ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเรื่องความร่วมมือทางดนตรีและศิลปะการแสดงระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดย ภราดา ดร.พิสูตร  วาปีโส ผู้อำนวยการ  ภราดาคฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  กับโรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดงดาราศิลป์ (Superstar College of Arts หรือ SCA)  โดยอาจารย์พิสิษฏ์พงศ์  วรเศรษฐการกิจ ตำแหน่งคณบดี  และ อาจารย์กนกนัส  ตู้จินดา ตำแหน่งรองคณบดี    ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร The Trinity เวลาประมาณ 16.00 .

โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดงดาราศิลป์ (Superstar College of Arts หรือ SCA)  เป็นสถาบันที่มีหลักสูตรสร้างศิลปินในระดับสามัญและอุดมศึกษาแห่งแรกในอาเซี่ยน ด้วยอาคารเรียนที่มีห้องเรียนกว่า 50 สตูดิโอและครูผู้สอนกว่า 100 ท่าน ซึ่งในปี 2560 สถาบันได้รับรางวัลการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นสูงสุดของกระทรวงศึกษาธิการ  ด้วยหลักการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และครูผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านดนตรีและศิลปะการแสดง โดยการเซ็นสัญญาในครั้งนี้นักเรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี  การแสดง การเต้น  การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  การแข่งขันในเวทีต่างๆ รวมถึงการสร้างอาชีพในวงการบันเทิง วงการสื่อสาร ทั้งเบี้องหน้าและเบื้องหลังต่อไปในอนาคต

และในวันดังกล่าวมีการแสดงจากนักเรียนของสถาบัน SCA โดยคุณแป้ง เดอะสตาร์ (ณัฐณิชา ทิพยมณฑล) มาสร้างความสุข ความสนุกสนาน สร้างเสียงหัวเราะให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ และในช่วงท้ายของการเซ็นสัญญามีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เรียนจบหลักสูตรของสถาบัน SCA LEVEL 1 PAST 1/4 (12 HOURS) ดังนี้

  1. HIP HOP PROGRAM
  2. PRESONALITY & MC PROGRAM
  3. JAZZ DANCE
DSC_3915
DSC_4001
DSC_3998
DSC_3995
DSC_3960
DSC_3959
DSC_3958
DSC_3957
DSC_3955
DSC_3954
DSC_3953
DSC_3948
DSC_3945
DSC_3944
DSC_3939
DSC_3936
DSC_3933
DSC_3929
DSC_3928
DSC_3925
DSC_3923
DSC_3922
DSC_3920
DSC_3919
DSC_3917
th ไทย
X