• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรนักกีฬาว่ายน้ำที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “Swimfanclub Swimming Cup 2020” 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้มีพิธี มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรแก่นักกีฬาว่ายน้ำ ที่เข้าร่วมโครงการ การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “Swimfanclub Swimming Cup 2020” ในวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ. สวนน้ำ IM Park ชั้น 7 ศูนย์การค้าอิมพิเรียล เวิล์ด สำโรง โดยมีเด็กนักกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING TEAM ที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 24 คน ชาย 12 หญิง 12 โดยโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถคว้าถ้วยรางวัลสโมสรยอดเยี่ยม อันดับที่ 10 จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 53 สโมสร นักกีฬาสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้จำนวน 21 เหรียญทอง 28 เหรียญเงิน 35 เหรียญทองแดง ถ้วยรางวัลประเภทบุคคล 8 รางวัล ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
จึงมีความยินดีที่จะมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองที่จะมุ่งสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นในลำดับต่อไป
สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เกียรติร่วมถ่ายรูปกับนักกีฬาว่ายน้ำ และกล่าวให้โอวาท ชื่นชมนักกีฬาว่ายน้ำทุกคน ที่ประสบความสำเร็จได้ จากความขยัน มุ่งมั่น ตั้งใจ อดทน ไม่ย่อท้อ นำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองชมรมนักกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING TEAM คณะผู้บริหาร คุณครู ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี

มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_18
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_19
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_20
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_21
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_22
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_0
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_1
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_2
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_3
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_4
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_5
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_6
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_7
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_8
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_9
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_10
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_11
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_12
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_13
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_14
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_15
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_16
มอบรางวัลว่ายน้ำกับวิชาการ_๒๐๑๒๑๘_17
th ไทย
X