• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การทดสอบยิงปืนภาคปฎิบัติของนักศึกษาวิชาทหารไทยชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 เข้ารับการทดสอบยิงปืนภาคปฏิบัติ ณ สนามยิงปืน ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน โดยได้เข้ารับฟังการบรรยาย และสาธิตขั้นตอนการยิง พร้อมรับการดูแลจากครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน  ทั้งนี้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้และทดสอบการยิงปืนกระสุนจริงคนละ 15 นัด  ซึ่งนักศึกษาวิชาทหารทุกนายรักษาระเบียบวินัย มีความอดทนและตั้งใจ สามารถผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกนาย

ม.บุญเลิศ ปุณยเวชสุนทร
งานรักษาดินแดน/ฝ่ายกิจการนักเรียน

IMG_7587
IMG_7610
IMG_7611
IMG_7612
IMG_7613
IMG_7614
IMG_7615
IMG_7616
IMG_7617
IMG_7618
IMG_7619
IMG_7620
IMG_7621
IMG_7627
IMG_7628
IMG_7629
IMG_7630
IMG_7631
IMG_7632
IMG_7633
IMG_7634
IMG_7635
IMG_7636
IMG_7573
IMG_7574
IMG_7575
IMG_7576
IMG_7577
IMG_7582
IMG_7583
IMG_7584
IMG_7585
IMG_7586
IMG_7588
IMG_7591
IMG_7592
IMG_7593
IMG_7594
IMG_7595
IMG_7599
IMG_7601
IMG_7602
IMG_7603
IMG_7604
IMG_7605
IMG_7606
IMG_7607
IMG_7609
IMG_7624
IMG_7625
IMG_7626
th ไทย
X