• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การทดสอบยิงปืนภาคปฎิบัติของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 18 นาย เข้ารับการทดสอบยิงปืนภาคปฏิบัติ ณ สนามยิงปืน ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน โดยนักศึกษาวิชาทหารทุกนายเชื่อฟังครูฝึก ปฏิบัติตามคำแนะนำและยึดตามระเบียบยุทธวิธีทุกประการ เพื่อความปลอดภัย และตั้งใจทดสอบ มีผลผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกนาย

ม.บุญเลิศ ปุณยเวชสุนทร

งานรักษาดินแดน/ฝ่ายกิจการนักเรียน

IMG_2415
IMG_2416
IMG_2445
IMG_2417
IMG_2418
IMG_2419
IMG_2420
IMG_2421
IMG_2422
IMG_2423
IMG_2424
IMG_2428
IMG_2430
IMG_2431
IMG_2434
IMG_2436
IMG_2438
IMG_2429
IMG_2463
IMG_2462
IMG_2461
IMG_2460
IMG_2459
IMG_2458
IMG_2457
IMG_2456
IMG_2455
IMG_2454
IMG_2453
IMG_2452
IMG_2451
IMG_2450
IMG_2449
IMG_2448
IMG_2447
th ไทย
X