• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การทดสอบภาษาอังกฤษ Cambridge English Exams ของครู และบุคลากรไทย

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 22 ท่าน ได้เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษของแคมบริดจ์ จัดสอบโดยศูนย์ภาษา Bell ร่วมกับ บริษัท นอร์มิงตัน จำกัด ด้วยการพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะภาษาอังกฤษจัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องต่อการทำงานร่วมกันของ ครู บุคลากรไทย และต่างชาติภายในโรงเรียน ทั้งนี้ทางศูนย์ภาษา Bell ได้ทำการสอนภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรไทยภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และจัดการสอบเป็นประจำทุกปี

 

ศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell

Copy of DSC02171
Copy of DSC02168
Copy of DSC02166
Copy of DSC02160
Copy of DSC02157
Copy of DSC02145
Copy of DSC02138
Copy of DSC02130
Copy of DSC02129
Copy of DSC02123
Copy of DSC02122
th ไทย
X